Pohjoismaiden nuoret tarttuvat tasa-arvopolitiikan puutteisiin

04.03.20 | Uutinen
Gender equality demonstration
Valokuvaaja
Iris Dager
Mitä vaaditaan, jotta Pohjoismaista tulisi tavoitteen mukaisesti maailman tasa-arvoisin alue? Sitä, että nuoret pääsevät mukaan linjaamaan politiikkaa. Prosessi käynnistyy tänään alkavan #GenerationEqualityNordic-kampanjan myötä.

– Kun kierrän lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa puhumassa tasa-arvosta, monia nuoria mietityttää sama asia: oikeus omaan vartaloon laajasti ymmärrettynä. Näin toteaa Tanskan vaikutusvaltaisimpiin nuoriin feministeihin kuuluva Emma Holten.

 

Oikeus säästyä seksistiseltä nettikiusaamiselta, oikeus sukupuolenkorjaushoitoihin, oikeus aborttiin ja ehkäisyvälineisiin sekä oikeus omissa nahoissa viihtymiseen ulkonäöstä huolimatta – nämä asiat puhuttavat nuoria.

Seitsemän kuukauden keskustelu

Koko Pohjolan nuoret kutsutaan mukaan käymään tasa-arvokeskustelua tulevien seitsemän kuukauden aikana. Tavoitteena on tunnistaa lisätoimet, joita tarvitaan yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaamiseen kaikille pohjoismaalaisille sukupuolesta riippumatta.

 

Keskustelu on osa verkkokampanja #GenerationEqualityNordicia, ja se jatkuu useilla pohjoismaisilla ja kansainvälisillä foorumeilla.

 

– Aikamme akuutein tasa-arvohaaste on kaikkien tavoittaminen. Meidän on tuettava, vahvistettava ja koulutettava poikia ja tyttöjä sekä nuoria miehiä ja naisia, joilla on erilaiset taustat ja kokemusmaailmat. Neuvoisinkin tasa-arvoministeriä torjumaan alati kasvavia kuiluja ja vastakkainasetteluja, sanoo Ruotsin nuoriin YK-delegaatteihin kuuluva Louise Burenby.

Muutosta vauhdittamassa

Kampanjan taustalla on se, että YK:n jäsenmaat hyväksyivät 25 vuotta sitten Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman tasa-arvon saavuttamiseksi maailmassa.

 

25-vuotisjuhlallisuuksissa keskitytään paljolti siihen, miten pitkälle maat ovat päässeet ja miten paljon tasa-arvon saavuttamiseksi on vielä tehtävää.

 

Vuodesta 2020 veikataan tasa-arvon ”supervuotta”, kun maailman maat pyrkivät taas vauhdittamaan muutosta. Myös kansainvälisellä tasolla pyritään saamaan nuoria mukaan kiireisimpien haasteiden tunnistamiseen.

Nuorten poliittista osallisuutta

Pohjoismaille kyse on myös siitä, miten nuoret pääsisivät mukaan vaikuttamaan tulevan vuosikymmenen tasa-arvopolitiikkaan.

 

– Oma tämän vuoden tavoitteeni on nuorten osallistaminen, jotta he pääsisivät osallisiksi tulevaisuuden tasa-arvopolitiikasta. Meidän on toisaalta pidettävä kiinni Pekingin jälkeisistä saavutuksista ja toisaalta keskityttävä uusiin haasteisiin yhdessä nuorten kanssa. Heidät on saatava mukaan taistelemaan naisten ja tyttöjen oikeuksiin kohdistuvia rajoituspyrkimyksiä vastaan, sanoo Pohjoismaiden tasa-arvoasiain ministerineuvoston puheenjohtaja Mogens Jensen.

Nuorten näkemykset YK:n kuultavaksi

Kampanjan tavoitteena on mahdollistaa kaikkien viiden Pohjoismaan nuorten välinen keskustelu, joka liittyy jäljellä oleviin epäkohtiin. 

Keskustelua jatketaan pohjoismaisessa Nordic Youth Summit on Gender Equality -nuorisohuippukokouksessa Kööpenhaminassa 12. toukokuuta.

Sen pääviestit välitetään Pariisissa 7.–10. heinäkuuta järjestettävän Generation Equality Forumin kautta maailman hallituksille, jotka kokoontuvat syksyllä YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin.

Tietoa #GenerationEqualityNordic-kampanjasta

  • #GenerationEqualityNordic-kampanja on tarkoitettu 18–30-vuotiaille.
  • Kampanjan pääalusta on Instagram. Kampanjaan osallistutaan käyttämällä aihetunnistetta.
  • Osallistuminen tapahtuu vastaamalla kysymyksiin, kuten ”mitkä ovat nykypäivän tärkeimmät tasa-arvohaasteet?” ja ”miten niihin tulisi vastata?”.
  • Julkaisuissa voi käyttää haluamaansa pohjoismaista kieltä tai englantia.
  • Kampanjaan voivat osallistua sekä yksityishenkilöt että järjestöt. Osallistumisen muoto ja sisältö voivat vaihdella, ja Instagram-julkaisut voivat olla kuvia, videoita ja tekstimuotoisia.
  • Kampanjan kannalta merkittävimmät henkilöt tai tilit kutsutaan paikalle pohjoismaiseen Nordic Youth Summit on Gender Equality -nuorisohuippukokoukseen Kööpenhaminaan 12. toukokuuta.
  • Aloite kampanjaan on tullut Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 puheenjohtajamaalta Tanskalta. Kampanjan toteuttamisvastuu on annettu Pohjoismaiselle tasa-arvotiedon keskukselle (NIKK).
  • Lue lisää kampanjan verkkosivuilta: http://generationequalitynordic.org/.
  • Seuraa kampanjaa Instagramissa: https://www.instagram.com/generationequalitynordic/.