Nordens unge: Her svigter ligestillingspolitikken

04.03.20 | Nyhed
Gender equality demonstration
Fotograf
Iris Dager
Hvad kræves der, for at Norden kommer i mål som verdens første ligestillede region? Jo, at de unge kan være med til at sætte den politiske dagsorden. Den proces begynder i dag med kampagnen #GenerationEqualityNordic

– Når jeg er ude på gymnasieskoler og tale om ligestilling, hører jeg, at mange er optaget af en bestemt sag: Retten til sin egen krop i bred forstand, siger Emma Holten, som er en af Danmarks mest indflydelsesrige unge feminister.

 

Retten til at slippe for sexistisk mobning på nettet, retten til kønsbekræftende behandling, retten til abort, retten til prævention og retten til at holde af sin krop, uanset hvordan den ser ud. Det engagerer!

Syv måneders samtale

I løbet af de syv næste måneder bliver unge mennesker fra alle de nordiske lande inviteret til en samtale om ligestilling. Hensigten er at undersøge, hvad vi mangler at gøre for at skabe retfærdige vilkår for alle mennesker i Norden – uanset køn.

 

Samtalen starter i den digitale kampagne #GenerationEqualityNordic og fortsætter på en række nordiske og internationale mødesteder.

 

– Den mest akutte udfordring, når det gælder ligestilling i dag, er at nå ud til alle. Vi skal støtte, styrke og uddanne både drenge og piger samt unge mænd og kvinder med forskellige baggrunde og erfaringer. Mit råd til ligestillingsministeren er at bekæmpe de voksende kløfter og polariseringen, siger Louise Burenby, som er en af Sveriges unge FN-delegerede.

Verden tager tilløb igen

Baggrunden for kampagnen er, at det er 25 år siden, at FN's medlemsstater vedtog en handlingsplan for at opnå ligestilling i verden – Beijing Declaration and Platform for Action.

 

25 års jubilæet handler i høj grad om at vurdere, hvor langt verden er kommet, og hvor langt vi har igen, hvis vi skal opnå ligestilling.

 

2020 er udpeget som et superår for ligestilling, når verden igen tager tilløb til forandring. Også på internationalt niveau engagerer de unges sig for at udpege de mest akutte udfordringer.

Unges delejerskab for politikken

For Norden handler det også om, hvordan den unge generation kan få indflydelse på ligestillingspolitikken i det kommende årti.

 

– Mit mål er at engagere den unge generation, så den kan tage delejerskab for fremtidens ligestillingspolitik. Vi skal på den ene side holde fast i det, som vi har opnået siden Beijing, og på den anden side sætte fokus på nye ligestillingsudfordringer med hjælp fra de unge. De skal være med til at bekæmpe det pres, som vi i øjeblikket ser i forhold til kvinders og pigers rettigheder, siger Mogens Jensen, som i år er ordfører i Nordisk Ministerråd for Ligestilling.

Unges prioriteringer lander hos FN

Kampagnen skal muliggøre en nordisk diskussion mellem unge i alle de fem lande om de uretfærdigheder, som endnu ikke er løst. 

Diskussionen fortsætter på et nordisk ungdomstopmøde - ”Nordic Youth Summit on Gender Equality” - i København den 12 maj.

Budskabet derfra formidles videre via Generation Equality Forum i Paris den 7.-10. juli til verdens regeringer på FN's generalforsamling i New York til efteråret.

Fakta om #GenerationEqualityNordic

  • Du kan deltage i kampagnen, hvis du er 18-30 år.
  • Instagram er den primære platform for #GenerationEqualityNordic. Du kan deltage i kampagnen ved at bruge hashtagget.  
  • Du deltager ved at svare på spørgsmål som "Hvad er de vigtigste ligestillingsudfordringer i dag?" Og: "Hvordan skal vi møde dem?"
  • Du kan poste på alle de nordiske sprog eller engelsk.
  • Både privatpersoner og organisationer er velkomne til at deltage i kampagnen. Bidrag til kampagnen kan variere i form og indhold. Du kan både poste billeder, videoer og tekst på Instagram.
  • Nogle af de personer/kontoer, som har været særligt vigtige for kampagnen, udvælges til at deltage ved den nordiske ungdomskonference, Nordic Youth Summit on Gender Equality, i København den 12. maj.
  • Kampagnen er et initiativ fra det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2020. NIKK, Nordisk information for kundskab om køn, har fået til opgave at gennemføre kampagnen.
  • Læs mere på kampagnens netsted: http://generationequalitynordic.org/
  • Følg kampagnen på Instagram: https://www.instagram.com/generationequalitynordic/