Nordens unge: Her svikter likestillingspolitikken

04.03.20 | Nyhet
Gender equality demonstration
Fotograf
Iris Dager
Hva må til for at Norden skal komme i mål som verdens første likestilte region? Jo, at de unge får være med og sette den politiske dagsordenen. Den prosessen starter i dag, med kampanjen #GenerationEqualityNordic.

– Når jeg er ute på videregående skoler og snakker likestilling, hører jeg at mange er opptatt av én ting: retten til egen kropp, i vid betydning, sier Emma Holten, en av Danmarks mest innflytelsesrike unge feminister.

 

Retten til å slippe sexistisk mobbing på nettet, retten til kjønnsbekreftende behandling, retten til abort, til prevensjon, retten til å like kroppen sin uansett hvordan den ser ut – det engasjerer.

Sju måneders samtaler

De sju neste månedene vil unge mennesker i alle de nordiske landene bli invitert til en samtale om likestilling. Hensikten er å sirkle inn hva som gjenstår å gjøre for å skape rettferdige vilkår for alle mennesker i Norden – uavhengig av kjønn.

 

Samtalen starter i den digitale kampanjen #GenerationEqualityNordic og fortsetter på en rekke nordiske og internasjonale møteplasser.

 

– Den mest akutte utfordringen når det gjelder likestilling i dag, er å nå alle. Vi må støtte, styrke og utdanne både gutter og jenter, unge menn og kvinner med ulike bakgrunner og erfaringer. Mitt råd til likestillingsministeren er å bekjempe voksende kløfter og polarisering, sier Louise Burenby, en av Sveriges unge FN-delegater.

Verden tar sats igjen

Bakgrunnen for kampanjen er at det er 25 år siden FNs medlemsland vedtok en handlingsplan for å oppnå likestilling i verden, Beijing Declaration and Platform for Action.

 

25-årsjubileet handler mye om å evaluere hvor langt verden har kommet, og hvor langt vi har igjen til vi oppnår likestilling.

 

2020 pekes ut som “superåret” for likestilling, når verden igjen tar sats for forandring. Også på et internasjonalt plan engasjeres unge for å peke ut de mest akutte utfordringene.

Unges deleierskap til politikken

For Norden handler det også om hvordan den unge generasjonen kan få innflytelse i det kommende tiårets likestillingspolitikk.

 

– Mitt mål i år er å engasjere den unge generasjonen så den kan ta deleierskap til framtidens likestillingspolitikk. Vi skal på den ene siden holde fast ved det vi har oppnådd siden Beijing, og på den andre siden fokusere på nye likestillingsutfordringer, med hjelp fra de unge. De skal være med og bekjempe presset vi ser mot kvinners og jenters rettigheter, sier Mogens Jensen, som i år er leder for Nordisk ministerråd for likestilling.

Unges prioriteringer lander i FN

Kampanjen skal legge til rette for en nordisk diskusjon mellom unge i alle de fem landene om hvor det fortsatt gjenstår urettferdighet. 

Diskusjonen går videre til nordisk ungdomstoppmøte – ”Nordic Youth Summit on Gender Equality” – i København 12. mai.

Budskapet derfra formidles videre via Generation Equality Forum i Paris 7.–10. juli og til verdens regjeringer på FNs generalforsamling i New York i høst.

Fakta om #GenerationEqualityNordic

  • Du kan delta i kampanjen hvis du er 18–30 år
  • Instagram er den fremste plattformen for #GenerationEqualityNordic. Du deltar i kampanjen ved å bruke emneknaggen.  
  • Du deltar ved å svare på spørsmål som “Hva er de viktigste likestillingsutfordringene i dag?” Og: “Hvordan skal vi møte dem?”
  • Post på et nordisk språk eller engelsk – bruk det språket som passer best for deg.
  • Både privatpersoner og organisasjoner er velkommen til å delta i kampanjen. Bidrag til kampanjen kan variere i form og innhold – poster på Instagram kan lages i form av bilder, videoer eller tekst.
  • Noen av personene/kontoene som har vært spesielt betydningsfulle for kampanjen, velges ut for å være til stede ved den nordiske ungdomskonferansen Nordic Youth Summit on Gender Equality i København 12. mai.
  • Kampanjen er et initiativ fra det danske formannskapet for Nordisk ministerråd 2020. NIKK, Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn, har fått i oppdrag å gjennomføre kampanjen.
  • Les mer på kampanjens nettsted: http://generationequalitynordic.org/
  • Følg kampanjen på Instagram: https://www.instagram.com/generationequalitynordic/