Saako palvelutaloissa ja hoivakodeissa rakastaa vapaasti?

06.09.21 | Uutinen
Samkönat par
Valokuvaaja
Johnér
Voivatko pohjoismaiset LGBTI-ihmiset vanheta arvokkaasti, vai pakotetaanko heidät takaisin kaappiin ikääntyneiden asumispalveluissa ja hoidon piirissä? Tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto päätti tänään kolmivuotisesta pohjoismaisesta tutkimuspanostuksesta, joka keskittyy ikääntyneiden LGBTI-ihmisten elinoloihin sekä hoito- ja hoivahenkilöstön osaamistarpeisiin.

Panostuksen päätavoitteena on kartuttaa tietämystä ikääntyneiden LGBTI-ihmisten elämänlaadusta ja elinoloista ja ennen kaikkea heidän vanhuspalveluihin liittyvistä kokemuksistaan. 

Panostuksen on myös määrä antaa vastauksia siihen, tarjoaako hoito- ja hoiva-alan koulutus riittävästi osaamista sukupuoli-identiteettiin ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvistä asioista, ja millaista täydennyskoulutusta hoitohenkilökunnalle on tarjolla. 

   

Käynnistyy syksyllä

Lopuksi hankkeessa on määrä tehdä konkreettisia ehdotuksia siitä, miten ikääntyneiden LGBTI-ihmisten kohtaamista Pohjoismaiden hoito- ja hoivapalveluissa voidaan parantaa. 

Ministerit osoittivat hankkeelle miljoonan kruunun rahoituksen kokouksessaan 6. syyskuuta. Hanke käynnistyy jo tänä syksynä, ja siitä raportoidaan vuonna 2023. Sosiaaliministerien on määrä osoittaa hankkeelle vielä 0,5 miljoonan kruunun lisärahoitus.  

Taistelua rikoslaista poistamisen puolesta

– Monet pohjoismaiset LGBTI-ihmiset ovat voineet elää viime vuosikymmeninä suhteellisen avoimesti. Mutta mitä tapahtuu, kun he jäävät eläkkeelle, muuttavat takaisin kotiseudulleen, asioivat paikallisen kotihoidon kanssa tai muuttavat palvelutaloon tai hoivakotiin?

Olemme kuulleet ikääntyneiden LGBTI-ihmisten kokemuksia siitä, miten he eivät tule nähdyiksi asioidessaan julkisen hoito- ja hoivajärjestelmän kanssa. Nämä ihmiset ovat kasvaneet aikana, jolloin kriminalisointi ja piilottelu oli yleistä. Moni heistä on seissyt barrikadeilla ja taistellut rikoslaista poistamisen, avioliittolakien ja suuremman osallisuuden puolesta.

Ikääntyneiden homoseksuaalisten naisten ja miesten on voitava välttyä joutumiselta takaisin kaappiin, kun he käyttävät julkisia hoito- ja hoivapalveluita, sanoo Norjan kulttuuri- ja tasa-arvoministeri Abid Raja.   

Pohjoismaista pioneerityötä

LGBTI-asiat ovat olleet Pohjoismaiden poliittinen yhteistyöalue vuodesta 2020 lähtien, jolloin Pohjoismaiden ministerineuvosto laati maailman ensimmäisen alueellisen LGBTI-strategian.

 

Yhteistyö on poikinut tähän mennessä selvityksen ja analyysin Pohjolan LGBTI-asioista sekä kirjallisuuskatsauksen nuorten LGBTI-ihmisten elinoloista.  Tänä syksynä julkaistaan Pohjoismaisen LGBTI-rahaston ensimmäinen hankehaku. Rahaston tavoitteena on edistää pohjoismaista työtä LGBTI-ihmisten elinolojen parantamiseksi. 6

Takapakkia oikeuksille

– LGBTI-ihmisten oikeudet ovat uhattuina monissa maissa ja monilla alueilla. Tutkimusten mukaan myös suuri osa Pohjolan LGBTI-ihmisistä on kokenut esimerkiksi väkivaltaa, vihaa, uhkailua ja häirintää. Koronapandemia on entisestään heikentänyt LGBTI-ihmisten hyvinvointia.

LGBTI-ihmisten oikeuksia edistävä pohjoismainen yhteistyö on nyt tärkeämpää kuin koskaan

Panostus ikääntyneiden LGBTI-ihmisten hyvinvointiin on tärkeää jatkoa vuosina 2020–2021 tehdylle työlle, jossa on edistetty LGBTI-nuorten turvallisuutta ja hyvinvointia, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. Hän toimii tänä vuonna Pohjoismaiden tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvoston puheenjohtajana.  

Uusi raportti varhaiskasvatuksesta

Ministerit keskustelivat myös varhaiskasvatuksen roolista tasa-arvon edistämisessä esiopetuksessa ja myöhemmin koululaitoksessa ja työelämässä.

Uusi raportti viittaa pitkäjänteisen ja järjestelmällisen työn tärkeyteen, ja ministerit keskustelivatkin mahdollisuudesta luoda pohjoismainen tietopankki, joka on suunnattu varhaiskasvattajille, asiantuntijoille, päättäjille ja tutkijoille.   

Raportti löytyy täältä: