Må man elske, hvem man vil i ældreboligen?

06.09.21 | Nyhed
Samkönat par
Fotograf
Johnér
Kan LGBTI-personer ældes med værdighed i Norden, eller bliver de tvunget tilbage i skabet i ældreboligen og ældreplejen? Ministerrådet for Ligestilling og LGBTI tog i dag beslutning om en treårig nordisk forskningssatsning på ældre LGBTI-personers livsvilkår og på vidensbehovet på pleje- og omsorgsområdet.

Det primære formål med satsningen er at få mere viden om ældre LGBTI-personers livskvalitet og vilkår – og frem for alt om hvordan de oplever mødet med ældreplejen. 

Indsatsen skal også give svar på, om social- og sundhedsuddannelserne giver tilstrækkelige kompetencer, når det gælder kønsidentitet og seksuel orientering, samt hvilke muligheder for videreuddannelse der findes for plejepersonale. 

   

Begynder i efteråret

Endelig skal projektet munde ud i konkrete forslag til forbedring af ældre LGBTI-personers møde med plejeområdet i de nordiske lande. 

På ministrenes møde den 6. september blev der afsat 1 million kroner til projektet, som begynder allerede i efteråret, og som skal afrapporteres i 2023. Socialministrene forventes at bidrage med yderligere 500.000 kroner.  

Har kæmpet for afkriminalisering

– De seneste årtier har mange LGBTI-personer i Norden kunnet leve relativt åbent, men hvad sker der, når de er gået på pension, flyttet tilbage til hjembyen, i mødet med den lokale hjemmepleje, eller hvis de har behov for at flytte til en ældrebolig eller et plejecenter?

Vi hører beretninger om, at ældre LGBTI-personer bliver usynlige i mødet med det offentlige social- og sundhedssystem. Det drejer sig om ældre LGBTI-personer, som er vokset op i en tid, hvor kriminalisering og hemmeligholdelse var normalt. Mange af dem har været på barrikaderne og kæmpet for afkriminalisering, ægteskabslove og øget inklusion.

Ældre homoseksuelle kvinder og mænd skal ikke tilbage i skabet i mødet med den offentlige ældrepleje, siger Abid Raja, kultur- og ligestillingsminister i Norge.   

Nordisk pionerarbejde

Nordisk Ministerråd for Ligestilling vedtog verdens første regionale LGBTI-strategi i 2020, og siden da har LGBTI-spørgsmål været et politisk samarbejdsområde i Norden.

 

Hidtil har samarbejdet blandt andet resulteret i en kortlægning og analyse af LGBTI-området i Norden samt et litteraturstudie af unge LGBTI-personers livsvilkår.  I dette efterår kan der for første gang søges midler fra Nordisk LGBTI-fond. Hensigten med fonden er at fremme det nordiske arbejde for at forbedre LGBTI-personers vilkår. 6

Tilbageslag for rettigheder

– LGBTI-personers rettigheder er truet i mange lande og regioner. Undersøgelser viser, at en stor andel LGBTI-personer har oplevet eksempelvis vold, had, trusler og chikane – også i Norden. COVID-19-pandemien har endda forværret LGBTI-personers trivsel.

Det nordiske samarbejde for at fremme LGBTI-personers rettigheder er lige nu vigtigere end nogensinde.

Satsningen på ældre LGBTI-personers trivsel er en vigtig fortsættelse af det arbejde, som blev gjort i 2020-2021 for at fremme de unge LGBTI-personers trivsel og sikkerhed i Norden, siger Thomas Blomqvist, ligestillingsminister i Finland og årets formand for Nordisk Ministerråd for Ligestilling og LGBTI.  

Ny rapport om førskolepædagogik

Ministrene diskuterede desuden pædagogikkens rolle i forhold til øget ligestilling i vuggestuer og børnehaver, og i forlængelse heraf ligestillingen på uddannelsesområdet og i arbejdslivet.

En ny rapport peger på vigtigheden af et langsigtet og systematisk arbejde, og ministrene diskuterede muligheden for at skabe en nordisk vidensplatform for pædagoger, eksperter, beslutningstagere og forskere.   

Du finder rapporten her: