Får man elske hvem man vil i omsorgsboligen?

06.09.21 | Nyhet
Samkönat par
Fotograf
Johnér
Kan LGBTI-personer eldes med verdighet i Norden, eller tvinges de tilbake i skapet i omsorgsboliger og eldreomsorg? Ministerrådet for likestilling og LGBTI vedtok i dag en treårig nordisk forskningssatsing om eldre LGBTI-personers levekår og om kunnskapsbehovene i helsevesen og eldreomsorg.

Hovedhensikten med satsingen er å utvikle mer kunnskap om eldre LGBTI-personers livskvalitet og levekår – og framfor alt hvordan de opplever møtet med eldreomsorg og helsevesen. 

Tiltaket skal også gi svar på om helseutdanningene gir tilstrekkelig kompetanse i spørsmål om kjønnsidentitet og seksuell legning, og hvilke muligheter for videreutdanning som er tilgjengelige for pleiepersonell. 

   

Starter i høst

Endelig skal prosjektet utarbeide konkrete forslag om hvordan eldre LGBTI-personers møte med helsevesen og eldreomsorg kan forbedres i de nordiske landene. 

På sitt møte 6. september satte ministrene av 1 million kroner til prosjektet, som starter allerede i høst og skal rapporteres i 2023. Sosialministrene forventes å bidra med ytterligere en halv million kroner.  

Kjempet for avkriminalisering

– De siste tiårene har mange LGBTI-personer i Norden levd relativt åpent, men hva skjer etter at de har gått av med pensjon, flyttet tilbake til  hjembygda, i møtet med den lokale hjemmetjenesten, eller når de må flytte i omsorgsbolig eller på sykehjem?

Det er kommet fram funn og enkelthistorier om at eldre LGBTI-personer blir usynlige i møtet med det offentlige helse- og omsorgssystemet.  Dette er eldre LGBTI-personer som vokste opp i en tid der kriminalisering og hemmelighold var vanlig. Mange av dem har stått på barrikadene og kjempet fram avkriminalisering, ekteskapslover og økt inkludering.

Eldre lesbiske og homofile skal slippe å gå inn i skapet i møte med offentlige helse- og omsorgstjenester, sier Abid Raja, kultur- og likestillingsminister i Norge. 

Nordisk pionerarbeid

LGBTI-spørsmål har vært et politisk samarbeidsområde i Norden siden 2020, da Nordisk ministerråd vedtok verdens første regionale LGBTI-strategi.

 

Hittil har samarbeidet blant annet resultert i en kartlegging og analyse av LGBTI-området i Norden, og en litteraturstudie av unge LGBTI-personers levekår.  Denne høsten utlyses for første gang midler fra det nordiske LGBTI-fondet. Hensikten med fondet er å fremme nordisk arbeid for å bedre LGBTI-personers vilkår.

Tilbakeslag for rettigheter

– I mange land og regioner er LGBTI-personers rettigheter truet. Studier viser at en stor andel LGBTI-personer, også i Norden, har opplevd for eksempel vold, hat, trusler og trakassering. Covid-19-pandemien har til og med forverret LGBTI-personers livskvalitet.

Det nordiske samarbeidet for å fremme LGBTI-personers rettigheter er nå viktigere enn noensinne.

Satsingen på eldre LGBTI-personers livskvalitet er en viktig fortsettelse av arbeidet som er gjort i 2020–2021 for å fremme unge LGBTI-personers livskvalitet og sikkerhet i Norden, sier Thomas Blomqvist, likestillingsminister i Finland og årets leder for Nordisk ministerråd for likestilling og LGBTI.  

Ny rapport om barnehagepedagogikk

Ministrene diskuterte også småbarnspedagogikkens rolle for økt likestilling i barnehagen og – i forlengelse av dette – likestillingen i utdanningssektor og arbeidsliv.

En ny rapport peker på betydningen av et langsiktig og systematisk arbeid, og ministrene diskuterte muligheten for å skape en nordisk kunnskapsplattform for pedagoger, eksperter, beslutningstakere og forskere.   

Rapporten finnes her: