Får man älska vem man vill på äldreboendet?

06.09.21 | Nyhet
Samkönat par
Photographer
Johnér
Kan LGBTI-personer åldras med värdighet i Norden, eller tvingas de tillbaka in i garderoben på äldreboendet och vården? Ministerrådet för jämställdhet och LGBTI beslöt idag om en treårig nordisk forskningssatsning om äldre LGBTI-personers livsvillkor, och om kunskapsbehoven i vård och omsorg.

Huvudsyftet med satsningen är att ta fram mer kunskap om äldre LGBTI-personers livskvalitet och villkor – och framför allt hur de upplever mötet med äldreomsorg och vård. 

Insatsen ska också ge svar på om vård- och omsorgsutbildningarna ger tillräcklig kompetens i frågor om könsidentitet och sexuell läggning, och vilka möjligheter till vidareutbildning som är tillgänglig för vårdpersonal. 

Startar i höst

Slutligen ska projektet ta fram konkreta förslag om hur äldre LGBTI-personers möte med vård och omsorg kan förbättras i de nordiska länderna. 

På sitt möte den 6 september avsatte ministrarna 1 miljon kronor till projektet som startar redan i höst och som ska avrapporteras år 2023. Socialministrarna förväntas bidra med ytterligare 0,5 miljon kronor.  

Kämpat för avkriminalisering

- De senaste årtiondena har många lgbti-personer i Norden kunnat leva relativt öppet, men vad sker efter att de har gått i pension, flyttat tillbaka till  hembygden, i mötet med den lokala hemtjänsten, eller när de behöver flytta till ett vård- eller äldreboende?

Vi hör vittnesmål om att äldre lgbti-personer blir osynliga i mötet med det offentliga hälso- och omsorgssystemet. Det handlar om äldre lgbti-personer som vuxit opp i en tid då kriminalisering och hemlighållande var vanligt. Många av dem har stått på barrikaderna och kämpat fram avkriminalisering, äktenskapslagar och ökad inkludering.

Äldre homosexuella kvinnor och män ska slippa att gå in i garderoben i mötet med den offentliga vården och omsorg, säger Abid Raja, kultur- och jämställdhetsminister i Norge.   

Nordiskt pionjärarbete

Sedan år 2020 är LGBTI-frågor ett politiskt samarbetsområde i Norden, då Nordiska ministerrådet för jämställdhet tog världens första regionala LGBTI-strategi.

 

Hittills har samarbetet bland annat resulterat i en kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden, och en litteraturstudie av unga LGBTI-personers livsvillkor.  Den här hösten utlyses för första gången medel från den Nordiska LGBTI-fonden. Syfte med fonden att främja nordiskt arbete för att förbättra LGBTI-personers villkor. 6

Bakslag för rättigheter

- I många länder och regioner är LGBTI-människornas rättigheter hotade. Studier visar att en stor andel LGBTI-personer, också i Norden, har upplevt till exempel våld, hat, hot och trakasserier. Covid-19-pandemin har till och med försämrat LGBTI-personers välmående.

Det nordiska samarbetet för att främja LGBTI-personers rättigheter är nu viktigare än någonsin.

Satsningen på äldre LGBTI-personers välmående är en viktig fortsättning på arbetet som gjorts år 2020 - 2021 för att främja de unga LGBTI-personers välmående och säkerhet i Norden, säger Thomas Blomqvist, jämställdhetsminister i Finland och årets ordförande för Nordiska ministerrådet för Jämställdhet och LGBTI.  

Ny rapport om förskolepedagogik

Ministrarna diskuterade även småbarnspedagogikens roll för ökad jämställdhet i förskolan -  och i förlängningen -  jämställdheten i utbildningsväsende och arbetsliv.

En ny rapport pekar på vikten av ett långsiktigt och systematiskt arbete, och ministrarna diskuterade möjligheten att skapa en nordisk kunskapsplattform för pedagoger, experter, beslutsfattare och forskare.   

Rapporten finns här: