Uusi raportti: Ikäihmisten yksinäisyys vähäistä Pohjoismaissa

09.10.20 | Uutinen
Ældre
Photographer
Maud Lervik
Pohjoismaat kuuluvat Euroopan valioliigaan maina, joissa ikäihmisten yksinäisyys on kaikkein vähäisintä. Toisaalta aihetta on tutkittu hyvin vähän. Nämä ovat tärkeimmät päätelmät uudessa raportissa, joka käsittelee ikäihmisten yksinäisyyttä.

Pohjoismaat ovat niitä Euroopan maita, joissa kansalaiset potevat kaikkein vähiten yksinäisyyttä. Pohjoismaat yltävät kaikkiaan 29 maan vertailussa sijoille 1.–3., 6. ja 9. 

 

Lisätutkimuksia tarvitaan 

Pohjoismaiden ikäihmisten yksinäisyyttä on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Suomesta löytyi raportin mukaan vain kuusi aihetta käsittelevää artikkelia ja Ruotsista kolme. Lopuissa maissa aihetta ei ole tutkittu lainkaan, mikä korostaa raportin merkitystä ja uuden pohjoismaisen tutkimustiedon tarvetta. Raportti osoittaa myös, että yksinäisyyden riskitekijöitä on analysoitu vain muutamassa artikkelissa. Riskitekijöitä ovat muun muassa sosiaalisen tuen puute, siviilisääty, koettu terveys, alentunut toimintakyky ja masennus, mutta vain muutamista on johdonmukaista näyttöä. 

 

 

Nyt tarvitaan kipeästi lisätutkimuksia siitä, miten erilaiset interventiot vaikuttavat ikäihmisten yksinäisyyteen.

Raportti ”Ensamhet bland äldre personer i Norden”