Ny rapport: Ensomhed blandt ældre er lavt i Norden

09.10.20 | Nyhed
Ældre
Photographer
Maud Lervik
Norden er i den europæiske superliga med den laveste forekomst af ensomhed blandt ældre, men der er meget lidt forskning på området. Det er to hovedkonklusioner i ny rapport om ensomhed og ældre.

De nordiske lande er nogle af de europæiske lande, som klarer sig bedst i forhold til ensomhed blandt borgere. Ud af de 29 europæiske lande, er de nordiske lande nummer 1,2,3 6 og 9 med den laveste forekomst af ensomhed. 

 

Behov for mere forskning 

I de nordiske lande er det kun få undersøgelser af ensomhed, der er blevet udført med fokus på den ældre generation. Rapporten viser, at der kun er seks artikler fra Finland og tre fra Sverige. De resterende lande har ingen undersøgelser på området, hvilket understreger rapportens relevans og behov for mere forskning i Norden. Rapporten viser også, at risikofaktorerne kun er blevet analyseret i få artikler. Social støtte, civilstatus, egen vurderet sundhed, evne til at fungere, depression er nogle af risikofaktorerne, men det er kun få, som er konsistente i resultaterne. 

 

 

Der er et stort behov for mere forskning om effekterne af forskellige interventioner rettet mod ældre som føler sig ensomme

Ensomhed blandt ældre personer i Norden