Valiokunnan toiveissa kulttuuri- ja koulutusyhteistyön vahvistaminen koronan jälkeen

03.06.20 | Uutinen
Barn i skolan
Valokuvaaja
Yadid Levy/norden.org
Perutut konsertit ja teatterinäytännöt, suljetut koulut ja etäopetukseen siirtyminen sekä lähes kaiken urheilutoiminnan laittaminen tauolle – siinä muutamia esimerkkejä koronakriisin vaikutuksista. Pohjoismaiden neuvoston osaamis- ja kulttuurivaliokunta kehottaakin yhteisessä lausunnossaan lisäämään pohjoismaisia kulttuuri-, koulutus- ja tutkimuspanostuksia.

Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta piti 18. toukokuuta ylimääräisen etäkokouksen. Kokouksessa vaihdettiin kokemuksia Pohjoismaiden strategioista ja toimista, jotka liittyvät koronakriisin vaikutusten lievittämiseen valiokunnan vastuualueilla: koulutuksessa, tutkimuksessa, kulttuurissa, urheilussa, kansalaisyhteiskunnassa ja yhdistyselämässä. 

 

Digitaidot ja syrjäytymisriski

Maat ovat valinneet erilaisia strategioita suhteessa peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten sulkemiseen, mutta suljettuja kouluja ollaan nyt avaamassa. Vielä ei ole tietoa avaamisen vaikutuksista tartuntojen leviämiseen tai siitä, mitkä toimet ovat olleet kaikkein tehokkaimpia. Kokouksessa todettiinkin, että nyt tarvitaan lisätutkimuksia uusista digitaidoista ja etäopetuksen vaikutuksesta huono-osaisiin lapsiin ja nuoriin. Lausunnossa käsitellään erityisesti viranomaisyhteistyön tarvetta:

– Valiokunta toivoo Pohjoismaiden kouluviranomaisten kehittävän kokemustenvaihtoaan toimista, joilla on pyritty hallitsemaan pandemian kielteisiä vaikutuksia oppilaisiin ja opettajiin. Tarkoituksena olisi keskinäinen oppiminen vastaavien tilanteiden varalta.

Yhteistyön vahvistamisen aika

Pandemian kestoon ja vaikutuksiin liittyvä epävarmuus nostaa keskiöön pohjoismaisen yhteistyön. Valiokunta korosti keskinäisen oppimisen tärkeyttä myös tulevaan varautumisen näkökulmasta.

 

– Elämän palautuminen normaaliksi kestänee hyvin pitkään, ja tätä uutta todellisuutta on opittava ymmärtämään. Valiokuntatyö tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saada tietoa ja ymmärrystä eri Pohjoismaiden kriisitoimista, sanoi valiokunnan puheenjohtaja Kjell-Arne Ottosson rakentavan kokouksen päätteeksi. 

 

Yhteinen lausunto päättyy selkeään viestiin ministereille:

– Koska yhteistyön lisäämiseen on nykytilanteessa ilmeinen tarve, haluamme huomauttaa koulutus- ja tutkimusministerineuvostolle sekä kulttuuriministerineuvostolle, että niiden tulisi toimia hyvin tulevaisuuslähtöisesti tehdessään tärkeää työtään pohjoismaalaisten parhaaksi.

Valiokunta toivoo, että Pohjoismaat avaavat rajansa mahdollisimman pian ainakin Pohjolan sisäisessä liikenteessä.

Ota yhteyttä