Utvalg ønsker styrket samarbeid om kultur og utdanning etter covid-19

03.06.20 | Nyhet
Barn i skolan
Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Avlyste konserter og teaterforestillinger, stengte skoler og fjernundervisning samtidig som nesten all idrettsvirksomhet i Norden er satt på pause. Det er noen eksempler på koronakrisens konsekvenser, og i en felles uttalelse oppfordrer Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur til økte nordiske satsinger på blant annet kultur, utdanning og forskning.

Erfaringsutveksling om de nordiske landenes strategier og tiltak for å dempe effektene av koronapandemien på utvalgets arbeidsområder utdanning, forskning, kultur, idrett og sivilsamfunn og foreningsliv sto på dagsordenen på det digitale ekstramøtet i utvalget 18. mai. 

 

Digitale kompetanser og risiko for økt utenforskap

Landene har brukt ulike strategier når det gjelder å stenge grunnskoler og videregående skoler, og det ble informert om at mange av skolene som har vært stengt, nå begynner å åpnes igjen. Det finnes ennå ingen svar på hva dette vil komme til å bety for smittespredningen, eller hvilke tiltak som har vært mest effektive, og på møtet diskuterte man behovet for ytterligere forskning på nye digitale kompetanser og på hva som har vært konsekvensene for barn og ungdom i utsatte grupper. I uttalelsen ble det fokusert spesielt på samarbeid på myndighetsnivå:

– Utvalget ønsker også en utviklet erfaringsutveksling mellom skolemyndigheter på nordisk nivå når det gjelder hvordan man har håndtert pandemiens negative konsekvenser for elever og lærere, i den hensikt å lære av hverandre for å kunne takle lignende hendelser.

Tid for styrket samarbeid

Usikkerheten om hvor lenge pandemien vil vare og hva som blir konsekvensene, setter det nordiske samarbeidet i fokus. Utvalget understreket betydningen av å lære av hverandre i Norden og på den måten også kunne være bedre forberedt i framtiden.

 

– Det vil sannsynligvis ta lang tid før hverdagen er den samme igjen. Dette er en ny virkelighet der vi må lære oss å lære på nytt. Utvalgsarbeidet gir oss en spesiell mulighet til å få kunnskap og forståelse for ulike tiltak i de nordiske landene i krisesituasjonen vi står midt i, sier utvalgets leder Kjell-Arne Ottosson etter det konstruktive utvalgsmøtet. 

 

Fellesuttalelsen ble avsluttet med en tydelig hilsen til ministrene:

– I denne situasjonen, der vi ser tydelig at vi trenger mer samarbeid, vil vi gjøre Ministerrådet for utdanning og forskning og Ministerrådet for kultur oppmerksom på at de må ha et klart framtidsfokus på det viktige arbeidet de gjør til beste for innbyggerne i Norden.

Utvalget håper at de nordiske landene så snart som mulig åpner grensene, i det minste for reiser innenfor Norden.