Udvalg ønsker et stærkt samarbejde inden for kultur og uddannelse efter covid-19

03.06.20 | Nyhed
Barn i skolan
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Aflyste koncerter og teaterforestillinger, lukkede skoler, fjernundervisning og samtidig er næsten alle idrætsaktiviteter i Norden sat på pause. Det er et par eksempler på konsekvenserne af coronakrisen, og i en fælles udtalelse opfordrer Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden til øgede nordiske satsninger på blandt andet kultur, uddannelse og forskning.

Erfaringsudveksling om de nordiske landes strategier og indsatser for at mildne effekterne af coronapandemien på udvalgets arbejdsområder, som er uddannelse, forskning, kultur, idræt og civilsamfund og foreningsliv, var på dagsordenen under det ekstraordinære virtuelle udvalgsmøde den 18. maj. 


 

Digitale kompetencer og risiko for øget eksklusion

Landene har fulgt forskellige strategier, når det gælder lukning af skoler og gymnasier, og nu er mange skolerne begyndt at åbne igen. Vi ved endnu ikke, hvad dette kommer til at betyde for smittespredningen, eller hvilke indsatser, der har været mest effektive. På mødet blev både behovet for yderligere forskning i nye digitale kompetencer og konsekvenserne for børn og unge i udsatte grupper diskuteret, I udtalelsen er der især fokus på samarbejde på myndighedsniveau:

– Udvalget ønsker desuden erfaringsudveksling mellem skolemyndigheder på nordisk niveau, om hvordan man har håndteret pandemiens negative konsekvenser for elever og lærere. Formålet er, at vi lærer af hinanden, så vi er klar til lignende hændelser.

Tid til stærkt samarbejde

Usikkerheden om hvor længe pandemien varer, og hvad konsekvenserne bliver, sætter det nordiske samarbejde i fokus. Udvalget understregede vigtigheden af, at vi lærer af hinanden i Norden, og at vi dermed endda kan være bedre forberedte i fremtiden.

 

– Der kommer sandsynligvis til at gå lang tid, før hverdagen ligner sig selv igen. Det er en ny virkelighed, som vi skal lære at kende. Udvalgsarbejdet giver os en særlig mulighed for at få viden og forståelse for de forskellige indsatser i de nordiske lande under den krise, som vi står midt i, siger udvalgets formand Kjell-Arne Ottosson efter det konstruktive udvalgsmøde. 

 

Den fælles udtalelse afsluttes med en tydelig hilsen til ministrene:

– I denne situation, hvor vi tydeligt kan se, at vi har brug for mere samarbejde, vil vi opfordre Ministerrådet for Uddannelse og Forskning og Ministerrådet for Kultur til at have et stort fremtidsfokus på deres vigtige arbejde til gavn for vores nordiske borgere.

Det er udvalgets håb, at de nordiske lande hurtigst muligt åbner deres grænser – i det mindste for rejser inden for Norden.

Contact information