Valiokunta: Panostakaa ulkoiluun

09.04.19 | Uutinen
Natur och barn
Valokuvaaja
Anna Rosenberg
Ulkoilua edistävä pohjoismainen toimintasuunnitelma voisi houkutella yhä useampia ihmisiä liikkeelle ja saada heidät vaalimaan luontoa aikana, jolloin luontokiinnostus on muutenkin kasvussa. Tavoite on tärkeä sekä terveyden että kestävän kehityksen kannalta, toteaa Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta. Valiokunta keskusteli aihetta käsittelevästä jäsenehdotuksesta neuvoston teemaistunnon yhteydessä Kööpenhaminassa.

Luonto on lähellä monen pohjoismaalaisen sydäntä, ja luonnossa oleskelu edistää terveyttä. Ulkoilun suosion kasvu ja luontomatkailun yleistyminen synnyttävät uusia vaatimuksia, jotka liittyvät vastuullisuuteen ja infrastruktuuriin. 

– Pohjoismaiden luonnon- ja kulttuuriympäristöihin kohdistuu uusia haasteita. Meidän onkin yhteistyöllä varmistettava se, että ulkoilualueet kestävät kävijämäärien kasvun ja aktiivisen virkistyskäytön myös pitkällä aikavälillä. Ulkoilun toimintasuunnitelmaan voidaan koota vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita, kokemuksia ja ratkaisuja eri Pohjoismaista ja vahvistaa siten luonnonhoitoa sekä lasten ja nuorten ulkoiluharrastusta, sanoo Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan varapuheenjohtaja Aron Emilsson.

Luonnonläheisyys tärkeää

Pohjoismaiden luonnon virkistyskäyttö on ainutlaatuista, koska meillä on laajoja luonnonalueita ja erilaisia jokamiehenoikeuksia, joiden ansiosta kansalaiset voivat oleskella luonnossa vapaasti. Luonto- ja kulttuuriarvojen välinen kytkös on tärkeä, painottaa sosiaalidemokraattisen ryhmän jäsen Jorodd Asphjell:

– Pohjoismaissa on vahva ulkoilukulttuuri, ja luonto on tärkeä henkireikä vauvasta vaariin. Meille on tärkeää nähdä luonto voimavarana ja pohtia sen kansanterveysvaikutuksia sekä sitä, miten saisimme lisää ihmisryhmiä mukaan aktiiviseen ulkoiluharrastukseen.

Jo aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnon helmassa oleskelu vähentää stressiä. Matkailututkimuslaitos ETOURin uunituore tutkimus osoittaa lisäksi sen, että luonnon virkistyskäyttö ja luonnonläheisyys ovat tärkeitä tekijöitä myös asuinpaikkaa valittaessa.

Lapsia, nuoria, kansanterveyttä ja matkailua

Ulkoilu kattaa monia eri aihealueita, sektoreita ja ministerineuvostoja. Niistä voidaan mainita YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, matkailu, ilmasto, lapset ja nuoret, kotouttaminen, kansanterveys ja tutkimus. Nyt käsittelyssä oleva jäsenehdotus on kolmiosainen:

  • Laaditaan pohjoismainen ulkoilun toimintasuunnitelma, jonka osatekijöinä ovat tutkimus, aatteelliset järjestöt, matkailu, ilmasto ja kotouttaminen.
  • Tehdään tutkimusta luonnon virkistyskäytöstä Pohjoismaissa.
  • Harkitaan yhteispohjoismaisen ulkoiluvuoden järjestämistä.

Ulkoilujärjestöt tiennäyttäjinä

Ehdotus pohjautuu raporttiin Nordic Outdoor Life, jonka Pohjoismaiden ulkoilujärjestöt ovat laatineet maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvoston (MR-FJLS) sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitean toimeksiannosta. Raportti esiteltiin Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan kokouksessa Akureyrissa vuonna 2018, ja sen päätelmät vastaavat hyvin neuvoston sosiaalidemokraattisen ryhmän jäsenehdotukseen sisältyviä panostuksia. Ehdotus siirtyy nyt jatkovalmisteluun.

 

Ota yhteyttä