Utvalg: Sats på friluftslivet i Norden

09.04.19 | Nyhet
Natur och barn
Fotograf
Anna Rosenberg
En nordisk handlingsplan for friluftslivet kan få flere til å være aktive og samtidig verne om naturen i en tid da interessen for naturen øker. Det er viktig i relasjon til både helse og bærekraft, mener Utvalget for kunnskap og kultur, som diskuterte spørsmålet under Nordisk råds temasesjon i København.

Naturen er viktig for mange mennesker i Norden, og det å være ute i naturen er bra for helsa. Det har blitt stadig mer populært med aktiviteter utendørs samtidig som naturturismen øker, og det stiller nye krav til bærekraft og infrastruktur. 

– Natur- og kulturmiljøer i Norden står overfor nye utfordringer som gjør at vi må samarbeide for at miljøene og friluftslivet skal tåle både flere gjester og et aktivt friluftsliv på lang sikt. En handlingsplan kan samle bærekraftige ambisjoner, erfaringer og løsninger fra de nordiske landene for å styrke både friluftsliv blant barn og ungdom og naturvernet, sier Aron Emilsson, nestleder for Utvalget for kunnskap og kultur.

Nærheten til naturen er viktig

Friluftslivet i Norden er unikt med store naturområder, og innbyggerne kan ferdes fritt i naturen gjennom ulike typer “allemannsrett”. Koblingen mellom natur- og kulturarv er viktig, understreker Jorodd Asphjell, medlem i den sosialdemokratiske gruppen.

– Den nordiske kulturen for friluftsliv er sterk, og naturen er en viktig frisone for store og små. Det er viktig for oss å behandle naturen som en ressurs og se på hvilken betydning den har for folkehelsa, og hvordan flere grupper i samfunnet kan få et aktivt friluftsliv.

At vi blir mindre stressede når vi er ute i skog og mark, har tidligere forskning vist, og en dagsfersk rapport fra turismeforskningssentret ETOUR viser også at friluftsliv og nærhet til naturen er en viktig faktor når man velger hvor man vil bo.

Barn og ungdom, folkehelse og turisme

Friluftsliv spenner bredt over flere ulike sektorer, ministerråd og temaer, som for eksempel FNs mål om bærekraftig utvikling, turisme, klima, barn og ungdom, integrering, folkehelse og forskning. Medlemsforslaget som nå skal bearbeides, består av følgende tre deler:

  • Nordisk handlingsplan for friluftslivet, som inkluderer forskning, friluftslivets ideelle organisasjoner, turisme, klima og integrering
  • Forskning om nordisk friluftsliv
  • Overveie å gjennomføre et felles nordisk friluftsår

Friluftslivsorganisasjonene viser veien

Bakgrunnen for forslaget er rapporten Nordic Outdoor Life, som de nordiske friluftslivsorganisasjonene har utarbeidet på oppdrag fra Ministerrådet for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR-FJLS) og Nordisk barne- og ungdomskomité. Rapporten ble presentert under utvalgets møte i Akureyri i 2018, og konklusjonene i rapporten stemmer godt overens med tiltakene som foreslås i medlemsforslaget fra den sosialdemokratiske gruppen. Forslaget skal nå forberedes ytterligere.