Utskott: Satsa på friluftslivet i Norden

09.04.19 | Nyhet
Natur och barn
Photographer
Anna Rosenberg
En nordisk handlingsplan för friluftslivet kan få fler att vara aktiva och samtidigt värna om naturen i en tid då intresset för naturen ökar. Det är viktigt både i relation till hälsa och hållbarhet anser Utskottet för kunskap och kultur som diskuterade frågan under Nordiska rådets temasessionen i Köpenhamn.

Naturen är viktig för många människor i Norden och det att vara ute i naturen är bra för hälsan. Det har blivit allt populärare med aktiviteter utomhus samtidigt som naturturismen ökar och det ställer nya krav på hållbarhet och infrastruktur. 

- Natur- och kulturmiljöer i Norden står inför nya utmaningar som gör att vi måste samarbeta för att miljöerna och friluftslivet ska klara både flera gäster och ett aktivt friluftsliv på lång sikt. En handlingsplan kan samla hållbara ambitioner, erfarenheter och lösningar från de nordiska länderna för att stärka både friluftsliv bland barn och unga och naturvården, säger Aron Emilsson, Vice ordförande i Utskottet för kunskap och kultur.

Närheten till naturen är viktig

Friluftslivet i Norden är unikt med stora naturområden och medborgarna kan fritt vistas i naturen genom olika typer av ”allemansrätt”. Kopplingen mellan natur- och kulturarv är viktig betonar Jorodd Asphjell, medlem i den socialdemokratiska gruppen:

- Den nordiska kulturen för friluftsliv är stark och naturen är en viktig frizon för stora och små. Det är viktigt för oss att hantera naturen som en resurs och se på vilken betydelse den har för folkhälsan och hur flera grupper i samhället kan få ett aktivt friluftsliv.

Att vi blir mindre stressade när vi är ute i skog och mark har forskning visat sedan tidigare och en dagsfärsk rapport från turismforskningscentrum ETOUR visar även att friluftsliv och närheten till naturen är en viktig faktor när man väljer var man vill bo.

Barn- och unga, folkhälsa och turism

Friluftsliv spänner brett över flera olika teman, sektorer och ministerråd som till exempel FN:s mål om hållbar utveckling, turism, klimat, barn- och unga, integration, folkhälsa och forskning. Medlemsförslaget som nu kommer att bearbetas består av tre följande delar:

  • Nordisk handlingsplan för friluftslivet som inkluderar forskning, friluftslivets ideella organisationer, turism, klimatet och integration.
  • Forskning kring nordiskt friluftsliv
  • Överväga att genomföra ett gemensamt nordiskt friluftslivsår

Friluftslivsorganisationerna visar vägen

Bakgrunden till förslaget är rapporten Nordic Outdoor Life som de nordiska friluftslivsorganisationerna har gjort på uppdrag av ministerrådet för fiskeri, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) och Nordisk barn- och ungdomskommitté. Rapporten presenterades på utskottets möte i Akureyri i 2018 och slutsatserna i rapporten stämmer väl överens med de insatser som föreslås i medlemsförslaget från den socialdemokratiska gruppen. Förslaget kommer nu att beredas ytterligare.

 

Contact information