Udvalg: Sats på friluftslivet i Norden

09.04.19 | Nyhed
Natur och barn
Fotograf
Anna Rosenberg
En nordisk handlingsplan for friluftslivet kan få flere til at være aktive og samtidig værne om naturen i en tid, hvor interessen for naturen er stigende. Det er vigtigt for både sundhed og bæredygtighed mener Udvalget for Kundskab og Kultur, som drøftede emnet på Nordisk Råds temasession i København.

Naturen er vigtig for mange mennesker i Norden, og det er sundt at være ude i naturen. Udendørsaktiviteter bliver mere og mere populære, samtidig med at naturturismen vokser, og det stiller nye krav til bæredygtighed og infrastruktur. 

– Nordens natur- og kulturmiljøer står over for nye udfordringer, som gør, at vi er nødt til at samarbejde om at ruste disse miljøer og friluftslivet til flere besøgende og et aktivt friluftsliv på lang sigt. En handlingsplan kan sammenfatte bæredygtige ambitioner, erfaringer og løsninger fra de nordiske lande og samtidig fremme friluftsliv blandt børn og unge og styrke naturbeskyttelsen, siger Aron Emilsson, viceformand i Udvalget for Kundskab og Kultur.

Vigtigt at have naturen tæt på

Friluftslivet i Norden er unikt, og landene har store naturområder, hvor borgerne kan færdes frit takket være forskellige former for ”allemandsret”. Koblingen mellem natur- og kulturarv er vigtig, understreger Jorodd Asphjell, som er medlem af den socialdemokratiske gruppe:

– Friluftskulturen i Norden er stærk, og naturen er en vigtig frizone for både store og små. Det er vigtigt, at vi håndterer naturen som en ressource og ser nærmere på, hvilken betydning den har for folkesundheden, og hvordan flere grupper i samfundet kan få et aktivt friluftsliv.

Der findes allerede forskning, som viser, at vi bliver mindre stressede, når vi for eksempel er i skoven, og en dugfrisk rapport fra turismeforskningscentret ETOUR viser, at friluftsliv og nærhed til naturen er en vigtig faktor, når man vælger, hvor man skal bo.

Børn og unge, folkesundhed og turisme

Friluftsliv spænder bredt over flere forskellige temaer, sektorer og ministerråd, for eksempel FN’s mål om bæredygtig udvikling, turisme, klima, børn og unge, integration, folkesundhed og forskning. Det medlemsforslag, som nu skal til behandling, består af følgende tre dele:

  • En nordisk handlingsplan for friluftslivet, som indeholder forskning, friluftslivets frivilligorganisationer, turisme, klima og integration.
  • Forskning i nordisk friluftsliv
  • Overvejelser om at gennemføre et fællesnordisk friluftsår

Friluftslivsorganisationerne går forrest

Baggrunden for forslaget er rapporten Nordic Outdoor Life, som de nordiske friluftslivsorganisationer har udarbejdet på opdrag af Nordisk Ministerråd for Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS) samt Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK). Rapporten blev præsenteret på udvalgets møde i Akureyri i 2018, og konklusionerne i rapporten stemmer fint overens med de indsatser, der er foreslået i medlemsforslaget fra den socialdemokratiske gruppe. Der vil nu blive arbejdet videre med forslaget.