Yhdessä rakennusalalla esiintyvää rikollisuutta vastaan

27.10.20 | Uutinen
Byggeplads i Reykjavik
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Rakennusalalla esiintyvän rikollisuuden torjuminen on Pohjoismaiden yhteisen edun mukaista. Pohjoismaiden vihreä vasemmisto -puolueryhmä ehdottaa nyt useita tähän liittyviä toimenpiteitä, joista yhtenä on kansallisten yritysrekisterien perustaminen. Rekisterien tulisi olla kaikkien Pohjoismaiden yksityisten ja julkisten toimeksiantajien käytettävissä, jotta mafiatyyliset yritykset saataisiin karsittua pois.

Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta aikoo edistää Pohjoismaiden vihreän vasemmiston ehdotuksen mukaisesti sitä, että Pohjoismaiden hallitukset tarttuisivat rakennusalan rikollisuuteen nykyistä määrätietoisemmin.

Rakennusalan ammattiliitot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ovat selvittäneet pohjoismaisen yhteistyön avulla rakennusalan sosiaalista polkumyyntiä ja työturvallisuuspuutteita. Esiin on noussut rahanpesua, ihmiskauppaa, vero- ja maksurikollisuutta ja sarjakonkursseja.

Tällainen mafiatoimintaan vertautuva rikollisuus vahingoittaa sekä työntekijöitä että talouksiamme.

Lorena Delgado Varas, Pohjoismaiden vihreä vasemmisto

Pohjoismaiden neuvosto esitti ongelmasta vuonna 2019 kirjallisen kysymyksen Pohjoismaiden hallituksille. Vastauksista käy ilmi, että kansallisilla viranomaisilla ei ole riittävästi työkaluja, jotta ne pysyisivät globalisoituvan rikollisuuden perässä. Ehdotuksen esitteli kasvu- ja kehitysvaliokunnalle Lorena Delgado Varas, joka on sekä valiokunnan että Pohjoismaiden vihreä vasemmisto -puolueryhmän jäsen. Hän on tyytyväinen siihen, että valiokunta jatkaa ehdotuksen käsittelyä.

– Pohjoismaiden työelämä perustuu luottamukseen ja sääntöjen kunnioitukseen. Meidän on ryhdyttävä toimiin silloin, kun rikolliset uhkaavat työelämää ja tässä tapauksessa rakennusalaa. Tällainen mafiatoimintaan vertautuva rikollisuus vahingoittaa sekä työntekijöitä että talouksiamme. Pohjoismainen luottamus voidaan säilyttää vain, jos kaikki voivat luottaa siihen, että sääntöjä noudatetaan, Lorena Delgado Varas sanoo.

Ehdotus

Rakennusalan rikollisuuden torjunnasta on keskusteltu viime vuosina useissa Pohjoismaiden neuvoston kokouksissa. Neuvosto on hyväksynyt myös julkilausuman työmarkkinoilla esiintyvän rikollisuuden vastaisista toimista, mutta tuloksia ei ole nähtävissä. Pohjoismaiden vihreä vasemmisto katsookin, että nyt on aika ryhtyä sanoista tekoihin. Valiokunta yhtyy näkemykseen, ja se aikoo työstää Pohjoismaiden hallituksille suunnattavaa ehdotusta siitä,

  • että ne luovat kansallisen rekisterin, johon kerätään tietoa rakennusalalla toimivista yrityksistä ja jota voidaan hyödyntää julkisissa ja yksityisissä hankinnoissa
  • että rekisteri sisältää tietoa henkilö- ja yritysverotuksesta, yrityksen tosiasiallisista omistussuhteista, tilinpäätöksestä, aiemmista konkursseista (myös henkilötiedoin), arvonlisäveron ja muiden verojen maksusta sekä veloista julkisen sektorin luotonantajille
  • että eri Pohjoismailla olisi pääsy toistensa kansallisiin rekistereihin
  • että nykylainsäädäntöä päivitetään niin, että kansallisten rekisterien luominen ja eri Pohjoismaiden pääsy toistensa rekistereihin on mahdollista
  • että kaikille yrityksille, myös itsenäisille ammatinharjoittajille, vahvistetaan tilintarkastusvelvoite.

On ilmeistä, että asialle on tehtävä jotakin. Nyt vaikutelma on se, että rikolliset ovat rinnanmitan viranomaisia edellä.

Pyry Niemi, Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja

Asia vaatii toimia

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Pyry Niemi pitää Pohjoismaiden vihreän vasemmiston ehdotusta hyvänä ja perusteellisena. Hän odottaa, että valiokunta pääsee jatkamaan sen työstämistä seuraavassa kokouksessaan tammikuussa 2021. Valiokunta kutsuu kokoukseen myös Pohjoismaiden työministerit saadakseen tilannetietoa petosten ja järjestelmällisten väärinkäytösten ehkäisystä työmarkkinoilla.

– On ilmeistä, että asialle on tehtävä jotakin. Nyt vaikutelma on se, että rikolliset ovat rinnanmitan viranomaisia edellä. Pohjoismaiden hallitusten on kyettävä tekemään asialle jotakin, ja siinä kamppailussa olemme vahvempia yhdessä, Pyry Niemi sanoo.