Sammen mot arbeidslivskriminalitet i byggebransjen

27.10.20 | Nyhet
Byggeplads i Reykjavik
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Norden har en felles interesse i å bekjempe arbeidslivskriminalitet i byggebransjen. Opprettelsen av nasjonale registre over virksomheter er et av flere tiltak som Nordisk grønn venstre nå foreslår. Registrene bør gjøres tilgjengelig for private og offentlige oppdragsgivere i hele Norden for å kunne sortere bort mafialignende virksomheter.

Etter forslag fra partigruppen Nordisk grønn venstre vil Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling jobbe for å få de nordisk regjeringen til å ta tydeligere grep om arbeidskriminaliteten i byggebransjen.

Fagforeningene i Sverige, Danmark og Norge har gjennom et nordisk samarbeid avdekket sosial dumping og dårlig arbeidsmiljø innen bransjen. Innsatsen har blant annet avslørt hvitvasking, menneskehandel, skatte- og avgiftskriminalitet og seriekonkurser.

Denne typen mafialignende kriminalitet skader både våre arbeidstakere så vel som våre økonomier.

Lorena Delgado Varas, Nordisk grønn venstre

Da Nordisk råd i 2019 stilte spørsmål til de nordiske regjeringene rundt problemstillingen viste svarene at nasjonale myndigheter ikke har tilstrekkelig verktøy for å følge med i en utvikling der kriminaliteten globaliseres. Det var medlem i utvalg for vekst og utvikling og Nordisk grønn venstre Lorena Delgado Varas som la fram forslaget på vegne av partigruppen. Hun er fornøyd med at utvalget nå vil arbeide videre med forslaget.

- Det nordiske arbeidslivet er basert på tillit og respekt for reglene. Når vi nå ser at det nordiske arbeidslivet generelt og byggebransjen spesielt blir utfordret av kriminelle må vi ta affære. Denne typen mafialignende kriminalitet skader både våre arbeidstakere så vel som våre økonomier. Den nordiske tillitten kan bare bevares hvis vi alle er trygge på at reglene følges, sier Lorena Delgado Varas.

  Forslaget

  Kampen mot arbeidslivskriminalitet i byggebransjen har vært diskutert på en rekke møter i Nordisk råds regi de senere årene. Nordisk råd har også vedtatt en deklarasjon om tiltak mot arbeidskriminalitet, men resultatene synes ikke. Nå mener Nordisk grønn venstre at tiden er kommet for å gå fra ord til handling. Utvalget er enige og vil derfor jobbe videre med forslaget om at de nordiske regjeringene:

  • Etablere nasjonale registre over virksomheter i byggebransjen til bruk for offentlige og private anbud.
  • Registrene skal inneholde følgende opplysninger: person og virksomhetsskatt, virksomhetens reelle eierforhold, virksomhetsregnskap, konkurser og konkurshistorikk med og uten personopplysninger, moms og skattebetalinger, gjeld til det offentlige.
  • Innvilge felles nordisk adgang til de nasjonale registre.
  • Oppdatere gjeldene lovstiftning for å muliggjøre de nasjonale registre og en nordisk adgang til disse.
  • Etablere revisorplikt for alle virksomheter, også enkeltmannsforetak.

  Det er åpenbart at noen må gjøres og inntrykket akkurat nå er at de kriminelle ligger et hestehode foran myndighetene.

  Pyry Niemi, leder av Utvalg for vekst og utvikling i Norden

  Noe må gjøres

  Leder av utvalg for vekst og utvikling Pyry Niemi mener det er et godt og gjennomarbeidet forslag fra Nordisk grønn venstre. Han ser frem til at utvalget arbeider videre med forslaget på sitt neste møte i januar 2021. Da vil utvalget også invitere de nordiske arbeidsministrene for å få en orientering om det pågående arbeidet mot svindel og systematisk misbruk i arbeidsmarkedet.

  - Det er åpenbart at noen må gjøres og inntrykket akkurat nå er at de kriminelle ligger et hestehode foran myndighetene. Det må de nordiske regjeringene få gjort noe med. I den kampen står vi sterkere sammen, sier Pyry Niemi.