Enad front mot arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn

27.10.20 | Nyhet
Byggeplads i Reykjavik
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Norden har ett gemensamt intresse av att motverka arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn. Att inrätta nationella företagsregister är en av flera åtgärder som Nordisk grön vänster nu föreslår. Registren bör göras tillgängliga för privata och offentliga uppdragsgivare i hela Norden för att kunna sortera bort oseriösa företag.

På förslag av partigruppen Nordisk grön vänster ska Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden arbeta för att få de nordiska regeringarna att ta ett tydligare grepp om arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn.

Fackföreningarna i Sverige, Danmark och Norge har genom nordiskt samarbete avslöjat social dumpning och dålig arbetsmiljö i byggsektorn. Deras insats har bland annat avslöjat penningtvätt, människohandel, skatte- och avgiftsbrott och seriekonkurser.

Den här typen av maffialiknande brottslighet skadar både våra arbetstagare och våra ekonomier.

Lorena Delgado Varas, Nordisk grön vänster

När Nordiska rådet 2019 ställde frågor till de nordiska regeringarna om problemet visade svaren att nationella myndigheter inte har tillräckliga verktyg för att hålla jämna steg med en utveckling där kriminaliteten globaliseras. Lorena Delgado Varas, medlem i utskottet för tillväxt och utveckling i Norden och Nordisk grön vänster, la fram förslaget på partigruppens vägnar. Hon är glad över att utskottet nu ska jobba vidare med förslaget.

– Det nordiska arbetslivet bygger på tillit och respekt för reglerna. När vi nu ser att det nordiska arbetslivet i allmänhet och byggsektorn i synnerhet utmanas av kriminella måste vi vidta åtgärder. Den här typen av maffialiknande brottslighet skadar både våra arbetstagare och våra ekonomier. Den nordiska tilliten kan bara bevaras om vi alla kan lita på att reglerna följs, säger Lorena Delgado Varas.

  Förslaget

  Kampen mot arbetsmarknadskriminalitet i byggsektorn har diskuterats på ett antal möten i Nordiska rådets regi under de senaste åren. Nordiska rådet har också antagit en förklaring om åtgärder mot arbetsmarknadskriminalitet, men resultaten har uteblivit. Nu menar Nordisk grön vänster att tiden är inne för att gå från ord till handling. Utskottet är enigt och ska därför jobba vidare med förslaget om att de nordiska regeringarna

  • etablerar nationella register över företag i byggsektorn till bruk för offentliga och privata anbud
  • ser till att registren innehåller följande upplysningar: person- och företagsskatt, företagets reella ägarförhållanden, företagsräkenskaper, konkurser och konkurshistorik med och utan personuppgifter, moms- och skattebetalningar, skuld till det offentliga
  • beviljar gemensam nordisk tillgång till dessa nationella register
  • uppdaterar gällande lagstiftning för att möjliggöra de nationella registren och en nordisk tillgång till dessa
  • etablerar revisorsplikt för alla företag, även för egenföretagare.

  Det är uppenbart att något måste göras och intrycket just nu är att de kriminella ligger steget före myndigheterna.

  Pyry Niemi, ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden

  Något måste göras

  Pyry Niemi, ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden, menar att det är ett bra och genomarbetat förslag från Nordisk grön vänster. Han ser fram emot att utskottet arbetar vidare med förslaget på sitt nästa möte i januari 2021. Utskottet kommer också att bjuda in de nordiska arbetsmarknadsministrarna på mötet för att orientera sig om det pågående arbetet mot bedrägerier och systematiskt missbruk på arbetsmarknaden.

  – Det är uppenbart att något måste göras och intrycket just nu är att de kriminella ligger steget före myndigheterna. Det måste de nordiska regeringarna göra något åt. I den kampen står vi starkare tillsammans, säger Pyry Niemi.