Fælles front mod kriminalitet i byggebranchen

27.10.20 | Nyhed
Byggeplads i Reykjavik
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Norden har en fælles interesse i at bekæmpe kriminalitet i byggebranchen. Oprettelsen af nationale registre over virksomheder er et af flere tiltag, som Nordisk grønt venstre nu foreslår. Registrene bør gøres tilgængelige for private og offentlige opdragsgivere i hele Norden, så det bliver muligt at sortere mafialignende virksomheder fra.

Efter et forslag fra partigruppen Nordisk grønt venstre vil Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden arbejde for at få de nordiske regeringer til at få bedre fat om kriminaliteten i byggebranchen.

Fagforeningerne i Norge, Sverige og Danmark har gennem et nordisk samarbejde afdækket social dumping og dårligt arbejdsmiljø i branchen. Indsatsen har blandt andet afsløret hvidvask, menneskehandel, skatte- og afgiftskriminalitet samt seriekonkurser.

Denne form for mafialignende kriminalitet skader både vores arbejdstagere og vores økonomier.

Lorena Delgado Varas, Nordisk grønt venstre

Da Nordisk Råd i 2019 stillede spørgsmål til de nordiske regeringer om problemstillingen, viste svarene, at de nationale myndigheder ikke har tilstrækkelige værktøjer til at følge med i en udvikling, hvor kriminaliteten globaliseres. Forslaget blev fremsat af Lorena Delgado Varas, medlem af Udvalget for Vækst og Udvikling samt Nordisk grønt venstre, på vegne af partigruppen. Hun er glad for, at udvalget nu vil arbejde videre med forslaget.

– Det nordiske arbejdsliv er baseret på tillid og respekt for reglerne. Vi er nødt til at handle, når vi kan se, at det nordiske arbejdsliv generelt og byggebranchen især bliver udfordret af kriminelle. Denne form for mafialignende kriminalitet skader både vores arbejdstagere og vores økonomier. Den nordiske tillid kan kun bevares, hvis vil alle kan stole på, at reglerne bliver fulgt, siger Lorena Delgado Varas.

  Forslaget

  Kampen kriminalitet i byggebranchen har været diskuteret på en række møder i regi af Nordisk Råd i de senere år. Nordisk Råd har også vedtaget en deklaration om tiltag mod arbejdskriminalitet, men det har ikke givet resultater. Nu mener Nordisk grønt venstre, at tiden er inde til at gå fra ord til handling. Der er enighed i udvalget, og man vil nu arbejde videre med forslaget om, at de nordiske regeringer:

  • Etablerer nationale registre over virksomheder i byggebranchen til brug for offentlige og private opdragsgivere.
  • Sikrer at registrene indeholder følgende oplysninger: person- og virksomhedsskat, virksomhedens reelle ejerforhold, virksomhedsregnskab, konkurser og konkurshistorik med og uden personoplysninger, moms- og skattebetalinger, gæld til det offentlige.
  • Indvilger i fælles nordisk adgang til de nationale registre.
  • Opdaterer gældende lovgivning for at muliggøre de nationale registre og en nordisk adgang til disse.
  • Etablerer revisionspligt for alle virksomheder, også enkeltmandsvirksomheder.

  Det er indlysende, at der skal gøres noget, og det umiddelbare indtryk er, at de kriminelle er et hestehoved foran myndighederne.

  Pyry Niemi, ordfører for Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden

  Der skal gøres noget

  Ordfører for Udvalget for Vækst og Udvikling, Pyry Niemi, mener, at det er et godt og gennemarbejdet forslag fra Nordisk grønt venstre. Han ser frem til, at udvalget arbejder videre med forslaget på sit næste møde i januar 2021. I den forbindelse vil udvalget også invitere de nordiske beskæftigelsesministre for at få en orientering om det igangværende arbejde mod svindel og systematisk misbrug på arbejdsmarkedet.

  – Det er indlysende, at der skal gøres noget, og det umiddelbare indtryk er, at de kriminelle er et hestehoved foran myndighederne. Det skal de nordiske regeringer gøre noget ved. I den kamp står vi stærkere sammen.