YK ja Pohjoismaiden neuvosto keskustelivat Färsaarten aborttilainsäädännöstä

30.06.21 | Uutinen
Færøerne
Valokuvaaja
norden.org
YK:n maaraportoija Nicole Amelinen mukaan Färsaaret ei täytä YK:n naisten oikeuksien sopimuksen (CEDAW) mukaisia velvollisuuksiaan aborttioikeuden osalta. Tämä ilmeni Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan kokouksessa, jossa valiokunta pohti Färsaarten aborttilainsäädäntöä yhdessä maaraportoijan ja färsaarelaisten organisaatioiden kanssa. Valiokunnan enemmistö päätti äänestyksessä, että asian käsittelyä ei jatketa pohjoismaisella tasolla, vaan keskustelun tulisi jatkua Färsaarilla.

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta on keskittynyt poliittisessa työssään kaikkien pohjoismaalaisten tasa-arvon ja terveyden edistämiseen. Tältä pohjalta valiokunta kiinnostui myös Färsaarten aborttilainsäädännöstä. Naisten syrjinnän poistamista käsittelevän CEDAW-komitean mukaan Färsaaret ei täytä sopimusvelvoitteitaan aborttioikeuden osalta, ja komitean maaraportoija Nicole Ameline oli kutsuttu valiokunnan kokoukseen valottamaan asiaa tarkemmin. Nicole Ameline totesi Färsaarten aborttilainsäädännön sivuuttavan naisten oikeudet. Lainsäädännön vuoksi osa naisista saattaa myös päätyä vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, jolloin he voivat vaarantaa terveytensä ja syyllistyä rikokseen. Nicole Ameline suosittaakin Färsaarille lainsäädännön muuttamista ja toteaa näin:     

– Seksuaali- ja lisääntymisoikeudet ovat perusoikeuksia. Niiden sivuuttaminen on sukupuoleen perustuvan väkivallan muoto ja loukkaus naisten oikeuksia kohtaan.   

Färsaarten sisäinen asia

Kokoukseen osallistunut Färsaarten sosiaaliministeriö kiistää Färsaarten rikkovan sopimusta. Ministeriö vetoaa lisäksi siihen, että kyseessä on Färsaarten sisäinen asia, joten se ei kuulu viralliseen pohjoismaiseen yhteistyöhön. Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan enemmistö päätyi keskustelun jälkeen äänestämään sen puolesta, että asian käsittelyä ei jatketa. Valiokunnan puheenjohtaja Bente Stein Mathisen kommentoi päätöstä näin:   

– Pohjoismaiden neuvosto kunnioittaa Färsaarten itsehallintoa ja on kuullut mm. valiokunnan färsaarelaisten jäsenten toivetta siitä, että asia jätetään Färsaarten itsensä hoidettavaksi. Itse näen valiokuntamme foorumina, jolla voi käsitellä pohjoismaalaisia koskettavia asioita ja jolla poliitikot voivat oppia toisiltaan ja motivoida toisiaan yli maarajojen. On ollut hienoa saada aikaan uutta keskustelua aborttilainsäännöstä, ja toivomme Färsaarten jatkavan sitä sisäisesti. Asia on kuitenkin monisyinen, ja valiokunnan enemmistö on siis päättänyt jättää asian käsittelyn tähän. 

 

Kärjistynyttä ja tunnepitoista keskustelua

Tämänpäiväiseen kokoukseen osallistuivat myös Färsaarten tasa-arvolautakunta, Färsaarten eettinen neuvosto ja Amnestyn Färsaarten-osasto. Niiden puheenvuorot toivat keskusteluun lisävivahteita, jotka liittyvät kulttuuriin, uskontoon, tasa-arvoon ja ihmisoikeuksiin. Färsaarten eettinen neuvosto toteaa seuraavasti: 

– Aborttikeskustelun pääkysymys on se, onko painopiste sikiön vai naisen oikeuksissa. Vapaan aborttioikeuden maissa huomio on naisen oikeuksissa, kun taas Färsaarten lainsäädäntö painottaa enemmän sikiön oikeuksia. Färsaarilla on mahdollista saada abortti, mutta luvan saaminen edellyttää tiettyjen kriteerien täyttymistä. Aborttikeskustelu on siitä vaikeaa, että siinä on niin paljon pelissä. On vaikeaa puolustaa yhtä kantaa loukkaamatta toista, toteaa Färsaarten eettisen neuvoston puheenjohtaja Anne Mette Greve Klemensen. Hän ei ottanut suoraan kantaa asiaan, vaan vetosi siihen, että keskustelu olisi kunnioittavaa. Näkemys sai laajan tuen.         

Nuorten Pohjoismaiden neuvosto kaipaa muutosta aborttilakiin 

Kokoukseen niin ikään osallistunut Nuorten Pohjoismaiden neuvosto (UNR) on hyväksynyt useita päätöslauselmia, jotka käsittelevät vapaata aborttioikeutta koko Pohjolassa. Ne linjaavat UNR:n kantaa aborttilakiasiassa. UNR:n färsaarelainen jäsen Anna Falkenberg on tyytyväinen siihen, että valiokunnan huomio on vauhdittanut keskustelua, joka tulisi kuitenkin viime kädessä käydä maan sisällä. Hän sanoo näin:

– Pohjimmiltaan ajattelen, että Färsaarten aborttilakia on muutettava, jotta naisilla olisi aito valinnanmahdollisuus. Kyse on tasa-arvon toteutumisesta terveydenhuollossa, jossa färsaarelaiset naiset eivät ole yhdenvertaisia suhteessa muihin pohjoismaalaisiin naisiin. Näkemystä tukee myös valiokunnan tasa-arvoasioiden vastuuhenkilö Nina Sandberg, joka äänesti sosiaalidemokraattisen ryhmän edustajana asian käsittelyn jatkamisen puolesta.