Arendalsuka 2021: Fire risikoer for det nordiske arbeidsmarkedet

18.08.21 | Arrangement
Work environment
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Koronakrisen har bekreftet den nordiske modellens velkjente evne til omstilling. Partene har samarbeidet og reddet både jobber, inntekter og BNP. Likevel advarer nordiske arbeidslivsforskere om at stadig flere nordboere havner permanent utenfor arbeidslivet.

Informasjon

Dates
18.08.2021
Time
12:00 - 13:00
Location

Nordens Telt
Langbrygga
4841 Arendal
Norge

Type
Hendelse

Hvilke utfordringer må løses i vårt framtidige arbeidsliv? Vi vet en god del om risikofaktorene.

Vi inviterer derfor partene i arbeidslivet og politikerne til å svare på hvordan de vil videreutvikle og styrke den nordiske arbeidslivsmodellen.

I fire år har forskerne i Future of Work-prosjektet ved Fafo, finansiert av Nordisk ministerråd, forsket på framtidens arbeidsliv i Norden. Hvor solid er den nordiske arbeidslivsmodellen? Vil vi klare å skape nok jobber i fremtiden, og hvordan skal vi sørge for at vi har den rette kompetansen til å fylle disse jobbene? Og hvordan håndterer vi økte forskjeller mellom høyt- og lavtlønte?

Pandemien har forsterket utfordringene og satt fart på digitaliseringen av arbeidsplassene og fremveksten av nye arbeidsformer. Hvilke følger kan dette få?

Forskerne har formulert fire overordnede utfordringer for framtidas nordiske arbeidsliv:

  • Risiko for mangel på arbeidskraft
  • Risiko for mangel på jobber
  • Risiko for kunnskapskløfter og høye terskler for jobb
  • Risiko for ulikhet og utenforskap

Nå lar vi partene og politikerne svare på hvordan de skal løses.

Deltakere

Presentasjon

  • Kristin Alsos, forskningsleder Fafo

Diskusjon

  • Torbjørn Røe Isaksen, arbeidsminister, H 
  • Dag Terje Andersen, Ap
  • Julie Lødrup, 1. sekretær LO
  • Øystein Dørum, sjeføkonom NHO

  Moderator: André Jamholt, seniorrådgiver Nordisk ministerråd