Støtte fra Fondet for dansk-islandsk samarbeid

09.09.18 | Støttemulighet
Fondet for dansk-islandsk samarbeid har som formål å bidra til forståelse og samarbeid mellom Danmark og Island, og har en spesiell forpliktelse til å støtte det danske språkets posisjon på Island. Fondet støtter blant annet arbeids- og studieopphold i Danmark og Island, vitenskapelig arbeid, faglig opplæring av danske og islandske håndverkere, samt utveksling av gjesteopptredener og kunstutstillinger. Både organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om støtte.

Informasjon

Opportunity category
Legater
External organization
Den danske stat Fondet for dansk-islandsk samarbeid
Countries
Danmark
Færøyene
Grønland
Island