Stöd från Fonden för danskt-isländskt samarbete

09.09.18 | Stödmöjlighet
Fonden för danskt-isländskt samarbete har som mål att bidra till förståelsen och samarbetet mellan Danmark och Island och är särksilt förpliktad att stödja danska språkets ställning på Island. Fonden ger bland annat stöd till arbets- och studievistelser i Danmark och på Island, vetenskapligt arbete, yrkeutbildning av danska och isländska hantverkare och utbyte av gästspel och konstutställningar. Både organisationer och enskilda personer kan ansöka om stöd.

Information

Opportunity category
Bidrag
External organization
Fonden för danskt-isländskt samarbete
Countries
Danmark
Färöarna
Grönland
Island