Støtte fra Fondet for dansk-svensk samarbeid

09.09.18 | Støttemulighet
Fondet har til formål å bidra til økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder. Det gis økonomisk bidrag til utdanning, kulturutveksling og virksomheter.

Informasjon

Støttekategori
Legater
External organization
Fondet for dansk-svensk samarbeid
Land
Danmark
Færøyene
Grønland
Sverige