Fonden för dansk-svenskt samarbete

09.09.18 | Stödmöjlighet
Fonden för dansk-svenskt samarbete ger stöd för arbets- och studieuppehälle i Danmark och Sverige, vetenskapligt arbete av intresse för båda länderna, yrkesutbildning och utbyte av hantverkare, arbetare och tjänstemän, utbyte av gästspel, konstutställningar och liknande samt annan verksamhet vars mål är att väcka intresse för danskt arbete och dansk kultur i Sverige och för svenskt arbete och svensk kultur i Danmark. Sista ansökningsdagar: 1 februari, 1 maj och 1 oktober.

Information

Opportunity category
Bidrag
External organization
Fonden för dansk-svenskt samarbete
Countries
Danmark
Färöarna
Grönland
Sverige