Fondet for dansk-svensk samarbejde

09.09.18 | Støttemulighed
Fondet for dansk-svensk samarbejde giver støtte til arbejds- og studieophold i Danmark og Sverige, videnskabelige arbejder af interesse for begge lande, faglig oplæring og udveksling af håndværkere, arbejdere og funktionærer, udveksling af gæstespil, kunstudstillinger og lignende og anden virksomhed, som tager sigte på at vække interesse for dansk arbejde og kultur i Sverige og for svensk arbejde og kultur i Danmark. Ansøgningsfristerne er: 1. februar, 1. maj og 1. oktober.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
External organization
Fondet for dansk-svensk samarbejde
Lande
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Grønland
Sverige