Se hvordan klimaet forandrer verden

27.11.14 | Nyhet
Verden i forandring
Et nytt digitalt verktøy skal gjøre det lettere og morsommere å forstå konsekvensene av klimaendringene. I tillegg vitser elleve stand up-komikere fra hele Norden vitser om global oppvarming.

Hetebølge og flom i Kina og USA, ekstrem nedbør i Pakistan, tørke i Russland og sprengkulde i Sør-Amerika. Dette er noen av konsekvensene fra rapportene lagt fram av FNs klimapanel (IPCC). Et nytt digitalt verktøy finansiert av Nordisk Ministerråd gir brukerne nå mulighet til å navigere seg gjennom framtiden og se med egne øyne hvordan temperatursvingningene forventer å endre seg helt fram til år 2100.

I tillegg kommer fiktive nyhetsoverskrifter fra fremtiden som beskriver klimakonsekvensene fra rapporten. Ved å trykke på overskriftene får brukeren et utdrag fra IPCC-rapporten som forklarer konsekvensene nærmere. Dette gir bedre forståelse av klimaforandringene mener Klima- og luftgruppen (KOL) i Nordisk Ministerråd.

- Klimarapportene er skrevet av forskere til forskere og er derfor svært klimatekniske. Klimaendringene engasjerer i stor grad også de unge så derfor har vi laget et digitalt verktøy som på en innovativ og visuell måte kommuniserer de viktigste poengene i rapportene, sier formann i KOL, Reino Abrahamsson.

Alvorligheten av klimaendringer og hvor store værforandringene blir avhenger av vår evne til å begrense CO2-utslipp. Forskere og FNs klimapanel har definert et sett av mulige framtidige klimavirkeligheter som bestemmes av det vi foretar oss i dag. I det nye digitale verktøyet kan brukerne selv velge CO2-utslippene og se med egne øyne hvilke konsekvenser dette har for fremtiden.

Prøv selv på: www.globalweirding.is/here Cicero og Bengler har produsert nettsiden.

Global Weirding er blitt et internasjonalt klimabegrep som er beskrivende for økningen i gjennomsnittlig global temperaturøkning og effekten dette har på våre samfunn.

 

Klima-stand-up

For å spre kunnskap om klimaendringene til målgrupper som vanligvis ikke sitter dypt inne fagkunnskapen har prosjektet invitert nordiske komikere til å gjøre stand-up om klimadebatten. Komikere fra alle de nordisk land har stilt opp. Se klippene her:

 

Environice og Mystery har produsert filmene. 

FNs klimapanel (IPCC) har kommet med i alt fem hovedrapporter om de globale klimaendringene. I den siste rapporten som ble presentert i november 2014 la panelet frem blant annet klimakonsekvenser og tiltak for å redusere klimautslipp.

Klimaduellen er en annen nordisk satsning for å spre kunnskap om miljø og klima. Prosjektet er en stor konkurranse mellom ungdomsskoleklasser i hele Norden og varer frem til 23. mars 2015. Les mer om prosjektet på www.klimaduellen.org.