Se hur klimatet förändrar världen

27.11.14 | Nyhet
Verden i forandring
Ett nytt digitalt verktyg ska göra det lättare och roligare att förstå konsekvenserna av klimatförändringarna. Dessutom berättar elva ståuppkomiker från hela Norden om global uppvärmning.

Värmeböljor och översvämningar i Kina och USA, extrem nederbörd i Pakistan, torka i Ryssland och sträng kyla i Sydamerika. Det är några av konsekvenserna enligt rapporten som lagts fram av FN:s klimatpanel (IPCC). Ett nytt digitalt verktyg finansierat av Nordiska ministerrådet ger nu användarna möjlighet att navigera sig genom framtiden och se med egna ögon hur man förväntar sig att temperatursvängningarna kommer att ändras ända fram till 2100.

Dessutom kommer det fiktiva nyhetsrubriker från framtiden som beskriver klimatkonsekvenserna från rapporten. Genom att klicka på rubrikerna får användaren ett utdrag ur IPCC-rapporten som förklarar konsekvenserna mer i detalj. Det ger en ökad förståelse för klimatförändringarna, menar Klimat- och luftgruppen (KOL) i Nordiska ministerrådet.

– Klimatrapporterna är skrivna av forskare till forskare och är därför mycket klimattekniska. Klimatförändringarna engagerar i hög grad även unga, så därför har vi skapat ett digitalt verktyg som på ett innovativt och visuellt sätt kommunicerar de viktigaste poängerna i rapporterna, säger ordföranden för KOL, Reino Abrahamsson.

Hur allvarliga klimatförändringarna blir och hur stora väderförändringar de leder till beror på vår förmåga att begränsa koldioxidutsläppen. Forskare och FN:s klimatpanel har definierat en uppsättning möjliga framtida klimatverkligheter som bestäms av vad vi gör idag. I det nya digitala verktyget kan användarna själva välja mängden koldioxidutsläpp och se med egna ögon vilka konsekvenser det får för framtiden.

Pröva själv på: www.globalweirding.is/here
Cicero och Bengler har producerat webbplatsen.

Global Weirding har blivit ett internationellt klimatbegrepp som är beskrivande för ökningen av den genomsnittliga globala temperaturökningen och effekten detta har på våra samhällen.

 

Klimat-ståupp

För att sprida kunskap om klimatförändringarna till målgrupper som vanligtvis inte har ingående fackkunskaper har projektet bjudit in nordiska komiker för att göra ståuppkomik om klimatdebatten. Komiker från alla de nordiska länderna har ställt upp. Se videoklippen här: 
 

 


Environice och Mystery har producerat filmerna. 

FN:s klimatpanel (IPCC) har kommit ut med sammanlagt fem huvudrapporter om de globala klimatförändringarna. I den senaste rapporten, som presenterades i november 2014, la panelen bland annat fram klimatkonsekvenser och åtgärder för att minska klimatutsläppen.

Klimatduellen är en annan nordisk satsning för att sprida kunskap om miljö och klimat. Projektet är en stor tävling mellan gymnasieklasser i hela Norden och pågår fram till den 23 mars 2015. Läs mer om projektet på www.klimaduellen.org.