Pohjoismaisen matkailuyhteistyön suunnitelma 2019–2023

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Pohjoismaiden elinkeinoministerit (kestävän kasvun ministerineuvosto,MR-Tillväxt) päättivät vuonna 2017 pohjoismaisenmatkailuyhteistyön suunnitelman laatimisesta. Suunnitelmaakehittämään perustettiin työryhmä. Pohjoismaisen matkailuyhteistyönsuunnitelma 2019–2023 korostaa Pohjoismaiden elinkeinoministerienpainopistealueita, jotka on kiteytetty neljäänstrategiseen teemaan:– kilpailukykyinen Pohjola– innovatiivinen ja älykäs Pohjola– kestävä Pohjola– vetovoimainen Pohjola.Suunnitelma kytkeytyy tiiviisti Pohjoismaiden innovaatio- jaelinkeinopolitiikan yhteistyöohjelmaan 2018–2021, joka linjaaPohjoismaiden elinkeinoministerien yhteistyötä.
Publikasjonsnummer
2019:733