SKUL

Sosial bæredyktighet i og ved kulturmiljøer

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
SKUL (Sosial bæredyktighet ved kulturminner/miljøer) er et prosjekt hvor hovedformålet har vært en kunnskapsinnhenting om sosial velferd og kulturmiljøer i Norden. Prosjektet har vært finansiert av Nordisk Ministerråd og har løpt gjennom 2022. Formålet har vært å gjennomføre en kunnskapsinnsamling om kulturmiljøers innvirkning på sosial velferd – et av FNs bærekraftsmål. Blant annet har man gjennom prosjektet ønsket å undersøke om kulturmiljøer har innvirkning på barn, unges og ny- tilflyttedes velferd, samt om kulturmiljøer er viktig for folks trivsel og valg av bosted, for å nevne noen faktorer som inngår i velferdsbegrepet. Prosjektet har undersøkt foregått i Norge, Sverige, Danmark og på Færøyene. 
Publikasjonsnummer
2023:511