Anders N. Kvammen

Ungdomsskolen
Anders N. Kvammen: Ungdomsskolen. Tegneserieroman, No Comprendo Press, 2016

Aksel begynner på en ny ungdomsskole (8., 9. og 10. årstrinn). I en klasse med ukjente elever strever han med å finne seg til rette. Det er krevende undervisning og kjedelige lekser, mobbing og ensomhet, men etter hvert også ferie, forelskelse og nye venner. I 9. klasse opplever Aksel at en nær slektning og støttespiller dør. Aksel gjennomgår en depresjon og går i terapi. Etter hvert lysner det fordi foreldrene griper inn, og dessuten er Aksel heldig som har en forståelsesfull lærer og medelever som viser solidaritet. Etter tre år er Aksel ferdig på ungdomsskolen. Det er ingen endelig løsning på problemene Aksel sliter med, men han makter tilværelsen, og neste år skal han begynne på videregående skole.

Ungdomsskolen er en sårbar og øm, tidvis vond, men likevel optimistisk og lys tegneserieroman om tre år i en vanlig ungdoms liv. Det er ikke store dramatiske hendelser, men mange små hverdagslige episoder som til sammen danner en realistisk, men lavmælt helhet. Unge lesere vil kjenne seg igjen, og voksne lesere vil også gjenkjenne disse tre årene som for lenge siden forandret dem, på godt og vondt. Vi får inntrykk av at Anders N. Kvammen har hentet stoffet fra egen ungdomstid.

Tegningene er grove i streken og i svarthvitt, men uttrykksfulle. Nærbilde og panorama veksler. Omgivelsene – enten det er klasseværelse, hjem, kirkerom, gate, strand, fjell eller skog – gir uttrykk for Aksels sinnsstemninger. Tegning og tekst utfyller hverandre på en poetisk måte.

Anders N. Kvammen har i flere år lagd tegneserier på nettet, men dette er hans første bok. Ungdomsskolenble tildelt Brageprisen for beste barne- og ungdomsbok 2016.