Sjømatguiden / Fiskguiden (Norge og Sverige)

WWF - Norge og Sverige
Fotograf
norden.org
WWFs Sjømatguiden gjør det enkelt å velge bærekraftig fisk og skalldyr

Sjømatguiden bruker digital innovasjon som grunnlag for forbrukermakt for og bidrag til bærekraftig bruk av fiskeriressursene.

Det finnes flere slike apper som hjelper personer til miljøvennlig adferd, men vi er ikke kjent med at det finnes slike apper som både bidrar til miljøvennlig adferd og forbrukermakt. Mens andre apper bistår folk til gode valg i en teknisk hverdag eller bedre bruk av mat, så er den nominerte den eneste vi kjenner til som slår et slag for artsmangfoldet og det mer tradisjonelle miljøvernet. Appen finnes både i Norge og Sverige.