Vinner av Nordisk råds musikkpris 2022

Karin Rehnqvist
Photographer
Magnus Fröderberg, norden.org
Nordisk råds musikkpris 2022 går til Karin Rehnqvist fra Sverige for verket “Silent Earth”.

Juryens motivering

Silent Earth er et overveldende og sterkt oppfordrende verk som imponerte bedømmingskomiteen stort.  Med klimakatastrofen som bakgrunn vokser det fram et bredt anlagt musikkdramatisk narrativ for kor og orkester som leder lytteren fra is til ild med ubønnhørlig kraft. I verket viser Rehnqvist sin nærmest totale beherskelse av håndverket.  Med mesterlig hånd skriver Rehnqvist også fram musikkens unike kapasitet til å samtidig definere tid og rom, skape levende musikalske bilder og en sterk emosjonell opplevelse som det står enhver fritt å tolke. I alt det mørke spirer samtidig den kreative kraften og vitner om at nettopp den kanskje er menneskehetens håp.

 

Teksten til Silent Earth er forfattet av Kerstin Perski.