Vinnare av Nordiska rådets musikpris 2022

Karin Rehnqvist
Fotograf
Magnus Fröderberg, norden.org
Nordiska rådets musikpris 2022 går till Karin Rehnqvist från Sverige för verket Silent Earth.

Juryns motivering

Silent Earth är ett omtumlande och starkt uppfordrande verk som imponerade stort på bedömningskommittén.  Med klimatkatastrofen som fond växer ett stort anlagt musikdramatiskt narrativ för kör och orkester fram som leder lyssnaren från is till eld med en obeveklig kraft. Rehnqvist visar i verket sitt närmast totala behärskande av hantverket.  Med mästerlig hand skriver Rehnqvist också fram musikens unika kapacitet att samtidigt definiera tid och rum, skapa levande musikaliska bilder och en stark emotionell upplevelse, fri för var och en att tolka. I allt det mörka spirar samtidigt den kreativa kraften och skvallrar om att just den måhända är mänsklighetens hopp.

 

Texten till Silent Earth är författad av Kerstin Perski.