Avdelingen for HR, administrasjon og jus (HRAJ)

HRAJ har ansvaret for rekruttering, personalutvikling og personaladministrasjon. HRAJ har dessuten ansvaret for servicefunksjoner som IT og resepsjon. Ved siden av de administrative oppgavene har avdelingen også ansvaret for å koordinere og forberede møter i Ministerrådet for justisspørsmål (MR-JUST).

Content