Avdelingen for HR, administrasjon og jus (HRAJ)

HRAJ ivaretar den overordnete økonomistyringen, herunder regnskap og budsjetter. Avdelingen har ansvaret for rekruttering, personalutvikling samt personaladministrasjon, herunder betaling av lønn, skatter og avgifter. HRAJ har dessuten ansvaret for servicefunksjoner som IT og resepsjon. Ved siden av de administrative oppgavene har avdelingen også ansvaret for å koordinere og forberede møter i Ministerrådet for lovsamarbeid (MR-LAG).

Innhold