Den sosialdemokratiske gruppen

Den sosialdemokratiske gruppen er én av Nordisk råds største partigrupper og består av representanter fra de sosialdemokratiske gruppene i alle de nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland.

Informasjon

Postadresse

Den Socialdemokratiske Gruppe i Nordisk Råd v/partigruppesekretær Birthe Lien
Folketinget

Kontakt
Telefon
+45 61625845

Innhold

Den sosialdemokratiske gruppen

Det norske Arbeiderparti (A)
Finlands sosialdemokratiske parti (sd)
Sosialdemokratene tilhører Finlands største partier. Den seneste sosialdemokratiske presidenten i Finland var Tarja Halonen (2000–2012).
Gå til organisasjon
Javnaðarflokkurin (Jvfl.)
Samfylkingin (Sf)
Siumut (S)
Socialdemokraterna på Åland (ÅSD)
Ålands sosialdemokratiske parti er det eldste partiet på Åland, med røtter helt tilbake til 1906.
Gå til organisasjon
Socialdemokratiet (S)
Det danske partiet Socialdemokraterne (Sosialdemokratene) ble dannet i 1871. I dag er partiet Danmarks nest største.
Gå til organisasjon
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)