Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Skoler afgørende for integration af asylbørn

19.04.16 | Nyhet
Karin Gaardstedt
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Flygtningesituationen var omdrejningspunktet for Nordisk Råds temasession i Oslo. Socialdemokraterne opfordrede de nordiske regeringer til at afholde en nordisk konference om integration af asylbørn særlig med fokus på skolernes ansvar.

Karin Gaardsted takkede de nordiske samarbejdsministre for deres udmelding om øget samarbejde om integration af flygtninge i Norden, da hun fremlagde den socialdemokratiske gruppes forslag i Stortinget i Oslo.

-Vi ønsker at sætte særlig fokus på undervisningsopgaven af flygtningebørnene og mener, at alle skoler også fri- og privatskoler skal hjælpe med at løfte denne vigtige integrationsopgave, sagde det danske medlem af Nordisk Råd.  

De forholdsvis mange uledsagede børn og unge er en af de største udfordringer i forbindelse med den øgede tilstrømning af flygtninge til Norden. Undervisning af disse børn er en ekstraordinær krævende og meget væsentlig opgave. De nordiske skoler spiller en helt afgørende rolle for integrationen af de mange børn og unge, som et kommet til de nordiske lande. De socialdemokratiske politikere i Nordisk Råd ønsker at fri- og privatskoler i lighed med folkeskolerne skal tage ansvar for integrationen af asylbørnene.

Forslaget vil blive fremsat på Nordisk Råds session i efteråret i København.