Nordisk Atlantsamarbeid (NORA)

NORA er et samarbeidsorgan under Nordisk ministerråds regionalpolitiske samarbeidsprogram, som fungerer som et mellomstatlig samarbeid. Den nordiske forankringen og den prosjektorienterte arbeidsformen gir NORA et godt grunnlag for å iverksette transnasjonalt samarbeid, basert på nordiske målsetninger og verdier.

Information

Postadresse

NORA - undir Bryggjubakka 17, Postboks 259, FO-110 Tórshavn

Contact
Phone
(+298) 306990
Email
Contact