Nordiskt Atlantsamarbete (NORA)

NORA är ett samarbetsorgan inom Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbetsprogram, som fungerar som ett mellanstatligt samarbete. Den nordiska förankringen och den projektorienterade arbetsformen ger NORA en god grund för att verkställa transnationellt samarbete baserat på nordiska mål och värderingar.

Information

Postadress

NORA - undir Bryggjubakka 17, Postboks 259, FO-110 Tórshavn

Contact
Phone
(+298) 306990
Email
Contact