Temagruppe 2: Innovative og resiliente regioner

Den økonomiske veksten i Norden skapes regionalt og lokalt med innovasjon og næringsvirksomhet. Det er viktig at regionalpolitikken støtter og stimulerer regionale innovasjonsmiljøer og næringslivsfremmende tiltak, slik at regionene kan ta vare på sitt potensial for smart og bærekraftig utvikling.