Temagruppe 2: Innovativa och resilienta regioner

Nordens ekonomiska tillväxt skapas regionalt och lokalt genom innovationer och företagande. Det är viktigt att regionalpolitiken stödjer och stimulerar regionala innovationsmiljöer och näringslivsfrämjande åtgärder så att regionerna kan ta vara på sin utvecklingspotential för smart och hållbar utveckling.