Fondet for dansk-svensk samarbeid

09.09.18 | Støttemulighet
Fondet for dansk-svensk samarbeid gir støtte til arbeids- og studieopphold i Danmark og Sverige, vitenskapelige arbeider av interesse for begge land, faglig opplæring og utveksling av håndverkere, arbeidere og funksjonærer, utveksling av gjestespill, kunstutstillinger og lignende og annen virksomhet som tar sikte på å vekke interesse for dansk arbeid og kultur i Sverige og for svensk arbeid og kultur i Danmark. Søknadsfristene er: 1. februar, 1. mai og 1. oktober.

Informasjon

Støttekategori
Legater
External organization
Fondet for dansk-svensk samarbeid
Land
Danmark
Færøyene
Grønland
Sverige