Nordens Dag: Hur ska vi möta en starkare efterfrågan av samarbete och gemensamma lösningar i Norden?

23.03.21 | Evenemang
Byggarbetsplats
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Corona pandemin har betytt omfattande utmaningar för oss i vår vardag, för ekonomi, företagsamhet, utbildning, kultur, välfärd och internationellt samarbete också i Norden.

Information

Datum
23.03.2021
Tid
14:00 - 14:45
Plats

Kulturhuset
Stockholm
Sverige

Typ
Online

Det finländska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2021 betonar betydelsen av ett nordiskt samarbete i sitt program och skriver att det är livsviktigt! En undersökning som är gjord i januari Sverige av föreningen Norden visar att förväntningarna på det nordiska samarbetet ökat tydligt under Corona pandemin också här i Sverige. 

Därutöver vill Finland också särskilt främja en biobaserad och cirkulär ekonomi i sitt program.  Samtalet fördjupar sig i ett nordiskt samarbete med utgångspunkt i behov av samarbete i tider av kris och hur vi ska ta oss vidare. Därtill efterfrågan av gemensamma lösningar för ett hållbart Norden med tanke på särskilt cirkulär ekonomi.

Program

 • Inledning: Sharon Jåma, moderator
 • Öppning av eventet: Anna Hallberg, samarbetsminister för nordiska frågor SE
 • En hälsning från Nordiska rådet – Gunilla Carlsson, (S) Nordiska rådet

Panelsamtal

 • Panelsamtal med Nordiska ambassadörer i Sverige
  • Vibeke Rovsing Lauritzen, DK
  • Liisa Talonpoika, FI
  • Christian Syse, NO
 • Reflektioner på panelsamtalet: Annette Holmberg-Jansson, samarbetsminister, ÅL
 • Avslutning: Moderator

Moderator och programledare: Sharon Jåma