Innehåll

12.03.21 | Nyhet

Nordens dag – finns det ljus i mörkret?

Nordiska ministerrådet firar 50-årsjubileum 2021. På Nordens dag den 23 mars sätter vi därför genom fem digitala debatter fokus på centrala teman som har betydelse för invånare i Norden och som är viktiga för att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region.

03.03.21 | Nyhet

Så löser vi bristen på gränsöverskridande statistik

Plötsligt både syns och hörs de, de 10 000-tals människor som vanligtvis reser över en nordisk landsgräns för att jobba. Stängda gränser till följd av covid19-krisen har påverkat deras liv och inkomster – men också satt strålkastarljuset på ett strukturellt problem i det nordiska samarb...

09.03.21 | Information

Nordens Dag 2021

Nordiska Ministerrådet firar sitt 50-årsjubileum 2021. På Nordens egen dag 23 mars lyftade vi därför fram i fem tematiska debatter vad de nordiska länderna tillsammans har bidragit med och vad nordiska nyckelspelare fokuserar på just nu.