Nordens dag: Hvordan skal vi møte en sterkere etterspørsel etter samarbeid og felles løsninger i Norden?

23.03.21 | Arrangement
Byggarbetsplats
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Koronapandemien har gitt oss omfattende utfordringer i hverdagen, for økonomi, næringsliv, utdanning, kultur, velferd og internasjonalt samarbeid også i Norden.

Informasjon

Dates
23.03.2021
Time
14:00 - 14:45
Location

Kulturhuset
Stockholm
Sverige

Type
Online

Det finske formannskapet i Nordisk ministerråd 2021 fremhever betydningen av nordisk samarbeid i sitt program og skriver at dette er livsviktig! En undersøkelse som Foreningen Norden gjorde i Sverige i januar, viser at forventningene til det nordiske samarbeidet har økt merkbart under koronapandemien også i Sverige. 

Derutover vil Finland også særlig fremme en biobasert, sirkulær økonomi i sitt program.  Samtalen fordyper seg i nordisk samarbeid med utgangspunkt i behovet for samarbeid i krisetider og hvordan vi skal gå videre. I tillegg kommer etterspørselen etter felles løsninger for et bærekraftig Norden, særlig med tanke på sirkulær økonomi.

Program

 • Innledning: Sharon Jåma, ordstyrer
 • Åpning av arrangementet: Anna Hallberg, samarbeidsminister for nordiske spørsmål, SE
 • En hilsen fra Nordisk råd – Gunilla Carlsson, (S) Nordisk råd

Panelsamtale

 • Panelsamtale med nordiske ambassadører i Sverige
  • Vibeke Rovsing Lauritzen, DK
  • Liisa Talonpoika, FI
  • Christian Syse, NO
 • Refleksjoner om panelsamtalen: Annette Holmberg-Jansson, samarbeidsminister, ÅL
 • Avslutning: Ordstyrer

Ordstyrer og programleder: Sharon Jåma