Gagnagrunnur um stjórnsýsluhindranir

Í grunninum er hægt að leita að stjórnsýsluhindrunum sem vitað er um milli Norðurlanda.

Sía

Gagnagrunnur um stjórnsýsluhindranir

21-032

Skyldighet för utländska arbetsgivare att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som anställda utför i Sverige

Den 1 januari 2021 tillkom det nya regler avseende utländska arbetsgivares skyldighet att göra skatteavdrag för anställda som arbetar i Sverige. Skyldigheten berör även öresundspendlare, som vanligtvis omfattas av Öresundsavtalet. Enligt de nya reglerna, skall utländska arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige arbetsgivarregistrera sig i Sverige, göra skatteavdrag för arbetstagare...

Málaflokkur
Tax and finance
Staða
Óleyst
Forgangsmál stjórnsýsluhindranaráðsins
20-030

Handläggningstider för beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-beslut för gränsgångare)

Personer som bor i en gränskommun i Finland och arbetar i en gränskommun i Sverige och omfattas av gränsgångaravtalet (gränsgångare) ska betala skatt enbart i det land där de bor. Dessa personer ska ansöka om särskild inkomstskatt (SINK) i Sverige en gång om året hos svenska Skatteverket. För ansökan krävs intyg från finska skattemyndigheten Vero och folkbokföringen. Handläggnin...

Viðkomandi land
Finland
Norway
Sweden
Málaflokkur
Tax and finance
Staða
Óleyst
Forgangsmál stjórnsýsluhindranaráðsins
20-029

Samordning av finsk arvsskatt och svensk kapitalinkomstskatt

Det har rapporterats in om fall där personer bosatta i Finland respektive Sverige som erhåller en fastighet i form av gåva eller arv i det andra landet totalt sett beskattats högre än i ett rent nationellt fall. Detta på grund av att den finska arvs-/gåvoskatten inte beaktas vid beskattning av kapitalinkomsten i Sverige eftersom det rör sig om två olika skatteslag. När en i Finland...

Viðkomandi land
Finland
Sweden
Málaflokkur
Tax and finance
Staða
Óleyst
Forgangsmál stjórnsýsluhindranaráðsins
19-028

Svårigheter för tredjelandsmedborgare att gränspendla i Greater Copenhagen

Både Sverige och Danmark har reglerat att uppehållstillstånd inte kan utges med stöd av arbetstillstånd i det andra landet. En person från ett land utanför EU (”tredjelandsmedborgare”) som har uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige kan inte få arbete på den danska sidan i Greater Copenhagen. Därtill kan inte en medborgare från ett icke-EU-land som har samma tillstånd i Danma...

Viðkomandi land
Danmark
Sweden
Málaflokkur
Labor market
Staða
Óleyst
Forgangsmál stjórnsýsluhindranaráðsins
19-027

Skillnad i när uttag av svensk föräldrapenning måste ske för att inte rätten till den ska gå förlorad

Om man är bosatt i ett annat medlemsland än Sverige, men genom att arbeta i Sverige omfattas av svensk socialförsäkring, måste man ta ut sina svenska föräldrapenningdagar direkt i anslutning till att man avbryter sitt arbete inför beräknad förlossning. Detta beror på att man inte anses arbeta i Sverige om man inte tar ut en kontantförmån (tex föräldrapenning, graviditetspenning el...

Viðkomandi land
Danmark
Finland
Norway
Sweden
Åland Islands
Málaflokkur
Social and health
Staða
Afskrifað
Forgangsmál stjórnsýsluhindranaráðsins
Nei
19-026

Kommunikation till utlandet då personer med dubbelt medborgarskap avlider

Kommunikation om förändrade uppgifter gällande gemensamma medborgare har inte fungerat tillfredställande mellan ländernas befolkningsregister när en person med både svenskt och finskt medborgarskap avlider. Ifall en person med dubbelt medborgarskap avlider i någotdera hemlandet uppdateras det lokala befolkningsdatasystemet, men i flera fall har informationsflödet stannat där och in...

Viðkomandi land
Finland
Sweden
Åland Islands
Málaflokkur
Tax and finance
Staða
Óleyst
Forgangsmál stjórnsýsluhindranaráðsins
19-025

PTP-tjänstgöring på Åland

Vid praktik inför psykologexamen i Sverige ska en viss tid av handledd praktik genomföras. I Sverige finns kravet att en del av praktiken ska ske inom Sverige. Åland har på samma sätt som Sverige möjlighet att ge den handledda praktik som krävs, dock väljer många bort Åland som praktikort då kravet att viss del ska genomföras i Sverige finns. Att välja två orter istället för en bli...

Viðkomandi land
Åland Islands
Málaflokkur
Training
Staða
Afskrifað
Forgangsmál stjórnsýsluhindranaráðsins
Nei
17-020

Import af norske lakseyngel til Sverige

Virksomheder, der gerne vil starte landbaserede laksebrug, kan til dags dato ikke importere lakseyngel fra hverken Norge eller Færøerne, da dette er forbudt ifølge svensk lov. Forbuddet hæmmer udviklingsmulighederne for det svenske, maritime erhvervsliv, da importen af norske lakseyngel ville kunne forøge sektorens konkurrenceevne. ...

Viðkomandi land
Norway
Sweden
Málaflokkur
Business life
Staða
Leyst
Forgangsmál stjórnsýsluhindranaráðsins
Nei
17-018

Midlertidig import af heste mellem Norge og Sverige

Mange dyreejere oplever ofte store komplikationer, når de enten skal føre deres heste over den norsk-svenske grænse for at løbe væddeløb eller for at træne.

Viðkomandi land
Norway
Sweden
Málaflokkur
Business life
Staða
Afskrifað
Forgangsmál stjórnsýsluhindranaráðsins
Nei