Arbetsmarknaden i Norden

Mann som arbeider på maskin, med hjelm
Fotograf
iStock
Ett bra arbetsliv spelar en avgörande roll för utvecklingen av de nordiska välfärdssamhällena, för näringslivet och för individen. En gemensam nordisk arbetsmarknad utgör en hörnsten i det nordiska samarbetet.

Arbetslöshet

De nordiska arbetsmarknaderna kännetecknas av låg arbetslöshet jämfört med övriga Europa. Sverige och Finland ligger dock något över det europeiska genomsnittet.

Arbetslöshet i procent

Deltidsarbete

Fler kvinnor än män arbetar deltid i de nordiska länderna. Deltidsanställningar är vanligare i Norden än i EU som helhet. Även om möjligheten till deltidsarbete har en positiv effekt på kvinnors sysselsättningsgrad påverkar det kvinnors ekonomiska status. Det leder till ojämlikhet i arbetstid och i slutändan till lägre livsinkomst.

Deltidsarbete 2021

Gränspendling

Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Därför är det intressant att följa hur arbetskraftens rörlighet utvecklas över de nordiska gränserna. En indikator på detta är pendlingen i Öresundsregionen. 

Gränspendling i Öresundsregionen

Fler fakta om den nordiska arbetsmarknaden

Den nordiska statistikdatabasen om arbetsmarknad innehåller uppgifter om sysselsättning, arbetslöshet och gränspendling. 

I State of the Nordic Region hittar du analyser, siffror och statistik om sociala förhållanden i Norden med en regional infallsvinkel. 

Mer information om arbetsmarknaden i det nordiska samarbetet hittar du här