Innehåll

  28.02.20 | Information

  Framtidens kompetens

  Syftet med att ta fram en gemensam nordisk dagordning för framtidens kompetens är att i högre grad förbereda barn, unga och vuxna för framtidens samhälle. Vi vill bidra till att alla invånare i Norden på bästa möjliga sätt är förberedda på att möta en mer komplex framtid med tillräcklig...

  07.09.21 | Nyhet

  ”Jämställdhetsarbetet i förskolan är alltför beroende av enskilda eldsjälar”

  Förskolan har en unik möjlighet att motverka normer som begränsar barns utveckling, val och lärande. Ändå är det jämställdhetsarbete som bedrivs på förskolor runt om i Norden sällan tillräckligt systematiskt och uthålligt. Det visar en färsk rapport som låg på de nordiska jämställdhetsm...

  15.12.20 | Nyhet

  Vägen mot ett grönare Norden är utstakad

  Det nordiska samarbetets fokus flyttas i mer grön och hållbar riktning under år 2021. Det är en utveckling som slås fast i Nordiska ministerrådets Vision2030. Handlingsplanen för de kommande fyra åren betyder utöver den grönare politiken, att det också blir mer fokus än förr på samarbet...