Vinnumarkaður á Norðurlöndum

Mann som arbeider på maskin, med hjelm
Photographer
iStock
Góður vinnumarkaður skiptir höfuðmáli fyrir þróun norræna velferðarsamfélagsins, fyrir atvinnulífið og fyrir einstaklinga. Sameiginlegur vinnumarkaður Norðurlanda er hornsteinn norræns vinnumarkaðar.

Atvinnuleysi

Lítið atvinnuleysi er á norrænum vinnumarkaði miðað við önnur Evrópulönd. Í Svíþjóð og Finnlandi er atvinnuleysi þó aðeins yfir meðaltali í Evrópu.

Hlutfall atvinnuleysis

Hlutastörf

Á Norðurlöndum eru fleiri konur en karlar í hlutastörfum. Hlutastörf eru algengari á Norðurlöndum en almennt í aðildarlöndum ESB. Hlutastörf auka atvinnuþátttöku kvenna en hafa að sama skapi áhrif á fjárhagslega stöðu þeirra. Þetta leiðir til misvægis varðandi vinnutíma og ævitekna þegar upp er staðið.

Hlutastörf. 2021

Vinnuferðalög yfir landamæri

Norðurlönd eiga að verða sjálfbærasta og samþættasta svæði heims fyrir 2030. Þess vegna er áhugavert að fylgjast með þróun ferðalaga fólks milli landanna vegna vinnu. Vinnuferðalög á Eyrarsundssvæðinu eru vísir um þetta.

Vinnuferðalög yfir landamæri á Eyrarsundssvæðinu

Frekari upplýsingar um norrænan vinnumarkað

Í Norræna tölfræðigagnagrunninum um vinnumarkað er að finna tölfræði um atvinnuþátttöku, atvinnuleysi og vinnuferðalög yfir landamæri.

Í State of the Nordic Region má finna greiningar, tölur og tölfræðigögn um samfélög Norðurlanda út frá norrænu sjónarhorni.

Frekari upplýsingar um vinnumarkað á Norðurlöndum er að finna hér